dimecres, 3 de desembre del 2008

Comunicat acció 8/12/2008

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia informa que la nova mobilització prevista per al proper 8/12/2008, es trasllada a una altra data a concretar, atès que no desitgem provocar greus perjudicis en la circulació viària en un pont tan festiu, que molta gent aprofitarà per gaudir de les vacances en companyia de la família i amics.
Tanmateix, hi ha la ferma voluntat de continuar mobilitzant la ciutadania contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, per la qual cosa tan aviat com es determini una nova data s’informarà puntualment a tota la gent interessada i als mitjans de comunicació perquè en siguen coneixedors.
La lluita contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural continua endavant!

Terres del Sénia, 28 de novembre de 2008.

dilluns, 1 de desembre del 2008

Enterrament Castor

A continuació fem una xicoteta recapitulació de la manifestació "Enterrem el Castor" del passat 16 de Novembre, amb diversos vídeos penjats a la xarxa.PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO

Podeu descarregar l'article de premsa des d'aquí.

Ultimament s’està parlant molt de l’interès general, sobretot quan es pretén justificar un determinat projecte, ja sigue un nou cementeri nuclear, un altre parc eòlic, una central de cicle combinat, una central tèrmica, una central nuclear, o una elèctrica, tant se val. La qüestió, el més important, és “vendre la moto” i anar agullonant el territori, encara que sigui plantant terra i mar de “ventiladors” i de nous projectes energètics que, segons ens diuen, estem obligats a pagar com els peatges de l’autopista… pel bé de tots.

El cas del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural és un mal de queixal més en aquesta boca corcada pels qui diuen que ens fan un favor, mentre a les Terres de l’Ebre anem concentrant dos de les tres centrals nuclars, alguns dels parcs eòlics més grans del país i fins a 259 insta·lacions fotovoltaiques, amb la previsió que per a 2015 hi hagi 32 instal·lacions eòliques més (la qüestió és anar plantant ventiladors).

No és estrany que el 60% de l’electricitat que es produeix a Catalunya, provingui de centrals ubicades a la província de Tarragona, i que les Terres de l’Ebre acabin semblant una pila energètica immensa. Ara ens diuen que necessiten gas, perquè és imprescindible per al sistema energètic espanyol i que tot això servirà per modular el preu, així que ens toca una altra vegada. En certa manera, ens fan sentir com si estiguéssim en deute permanent, mentre es deixen a la calaixera altres inversions productives que aquí continuem necessitant.

Ens asseguren els que estan a favor del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural que no hi ha cap tipus de risc ni de perill, però ells se n’aniran a dormir ben tranquils a molts quilòmetres de distància, a diferència de tota la resta de gent dels municipis propers a les instal·lacions. Els mateixos directius de l’empresa ESCAL UGS ja ho van manifestar en la reunió que, fa aproximadament un any, van mantenir amb representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia: al costat de casa seva no ho voldrien.

Potser demà mateix no, però d’aquí uns anys l’Ajuntament de Vinaròs lamentarà la decisió que ha pres, de convertir un paisatge singular a la vora del riu Sénia en una deixalleria industrial sota l’excusa que dóna diners. De diners també en dóna Ascó o Vandellós, però quan hi ha accidents o fuites… qui voldria estar-hi aprop? Ens repeteixen que no ha de passar res, però les coses passen fins i tot en centrals nuclears que, teòricament, són segures i al final no ho són tant. Amb part de la documentació redactada en anglès i un estudi d’impacte ambiental mal fet, ambigu, subjectiu i parcial es veu que l’empresa ESCAL UGS té pressa per tancar el negoci, i la feina s’ha fet malament i de pressa, perquè si tarda molt potser els inversors perdran diners i, és clar, això dóna sempre mala imatge.

Per altra banda, l’Alcalde de Vinaròs continua menyspreant una part molt important de gent del territori, i ho fa sense pensar que potser alguna vegada necessitarà els veïns del costat de casa. Potser llavors haurà de recordar les normes més elementals de convivència i bon veïnatge, i deixar la seva prepotència guardada al calaix de casa; o potser algú dels qui ara li donen suport al govern municipal hauran de reconèixer al final que van fer malament. Esperem que no sigui massa tard.

Terres del Sénia, novembre de 2008.diumenge, 9 de novembre del 2008

Sempre positiu, mai negatiu!

Podeu descarregar l'arxiu pdf des d'aquí

El Diari “Las Provincias”, en data 6/10/2008, publicava en el seu web que “La empresa Escal UGS, que desarrolla en la costa de Vinaròs el proyecto Castor, ha querido aclarar que el posible vertido accidental de hidrocarburos que contempla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) durante la construcción de la plataforma de gas en ningún caso se refiere a crudo procedente de la bolsa de petróleo del yacimiento Amposta. Fuentes de la compañía admitieron que el EIA incluye algunos de los posibles accidentes que podrían darse.” http://www.lasprovincias.es/castellon
Sobre aquest tema, des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ens veiem en l’obligació de fer les següents CONSIDERACIONS:
Sembla que l’empresa promotora del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural hagi oblidat que va presentar un Estudi d’Impacte Ambiental, on parla de situacions d’emergència i de potencials impactes. Per cert, “curiosament” tots els impactes associats al projecte per a l’empresa són compatibles, moderats, positius i no significatius perquè es veu que té una vareta màgica que prediu el futur, i té absoluta constància no hi ha cap impacte crític ni sever (“siempre positivo, nunca negativo”).
Quan en “Las Provincias” es diu que “Fuentes de la compañía admitieron que el EIA incluye algunos de los posibles accidentes que podrían darse”, això ja demostra la nul·la fiabilitat d’aquest estudi d’impacte ambiental, ja que la mateixa empresa ESCAL UGS admet públicament que es van incloure “alguns” possibles accidents, i això ens porta a pensar que s’han deixat tota la resta d’impactes i riscos per avaluar. També afegeix que “La probabilidad de la ocurrencia de un derrame es sumamente baja, porque se adoptarán todas las medidas necesarias para que no se origine (.../...)”. Es com dir que “no passa res, i si passa prendrem les precaucions que, de fet no seran necessàries, perquè segurament no passarà res, ja que això no passa gairebé mai”.
En aquest sentit l’empresa en el “Documento de Síntesis. Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor), afirma també que “El efecto de un derrame de hidrocarburos sobre la flora marina puede ser de gran importancia en caso de que éste llegue a afectar a las comunidades litorales (.../...), especialmente a las litorales si un derrame alcanza las costas. Cabe destacar que en el área del proyecto existen zonas litorales de especial interés son el Parque Natural del Delta del Ebro y el LIC de la Serra d ́Irta así como el del Marjal de Peñíscola.” Una perla de la corona és l’annex 12 de “modelización de un derrame de combustible” que contempla 8 possibles “escenaris” en cas d’un potencial “vessament de combustible”, on en la major part s’afecta el parc natural del Delta de l’Ebre, on nidifiquen multitud d’aus protegides o en situació de vulnerabilitat. Hem de recordar que el Delta de l’Ebre és la major zona humida de Catalunya, que constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants i únics d’Europa per la diversitat d’espècies, que es veurien irreversiblement perjudicades, a banda dels municipis litorals.
També diu que “aunque es importante resaltar que la ocurrencia de una ruptura de un depósito de combustible o el derrame de una importante cantidad de es muy improbable que el riesgo de afección a la zona litoral y del mismo modo al Parque Natural del Delta del Ebro se considera ínfimo. Por un lado, deben darse las condiciones meteorológicas menos probables, y por otro lado, el tiempo de respuesta y los equipos de emergencia disponibles reducirán al máximo la posibilidad de la llegada de la mancha de hidorcarburos a la costa”. (Documento de Síntesis / Pàg. 46).
I s’afegeix que “por todo ello, cabe concluir que si se llevan a cabo las medidas previstas en el presente documento, el impacto residual del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor será compatible (.../...) - (pág. 27)
- Quines són las “condiciones meteorológicas menos probables” i “cómo se reducirá al máximo”? Es poden donar condicions meteorològiques improbables? Què diran llavors, que com que eren improbables no les van tenir en compte?
- Es que l’empresa ens vol fer veure que “els burros volen” quan diu que la “ocurrencia de un derrame” és molt improbable? I si es dóna aquesta “mala” ocurrencia i el vessament d’hidrocarburs acaba arribant al litoral? Què faran aleshores, diran que no se’ls havia “ocurrido” la “ocurrencia”?
- I què hi té a dir la Generalitat de Catalunya, quan s’acaba d’iniciar el procés perquè la Unesco declari el Delta de l'Ebre Reserva de la Bioesfera? Dirà que no és competència seua també aquesta vegada?
- Com és possible que en l’estudi d’impacte ambiental no hagi cap impacte com a crític o sever, i que la gran majoria siguen compatibles? Compatibles amb què, amb els seus interessos econòmics, a fi de comptes?
- Què passaria si es produïs un vessament d’hidrocarburs que afectés el parc natural del Delta de l’Ebre, tal i com preveuen en els “escenaris” escenificats? Diran que era una pel·lícula de Woody Allen i que “no lo tenían previsto en el guión”.
- Com es pot presentar un estudi d’impacte ambiental tan mal fet quan es tracta d’un dipòsit que es pot convertir, en cas de qualsevol fuita o accident, en una bomba de rellotgeria? Per què hem d’assumir aquest preu inassumible?
- Hi ha alguna assegurança que pugui cobrir aquest risc, quan la mateixa empresa en l’estudi d’impacte assenyala dintre del radi d’afectació de 5 Km. que l’únic municipi que és, precisament, Alcanar; mentre que tota la resta “es queda fora”?
- Un estudi d’impacte ambiental no es pot basar en “esperances” ja que la frase més utilitzada és la de “no se espera”; i ja sabem que això de l’esperança és molt relatiu.
- Del jaciment que en el seu dia va abandonar l’antiga SHELL, a diferència del de Bermeo, hi queda una gran borsa de petroli residual, i això suposa un risc molt important perquè s’hi injectarà i extraurà gas a pressió i ja se sap allò que diu el refrany: “lo que no passa en un any passa en un dia...” I si acaba passant?
Potser és que ens hem “perdut” algun capítol important d’aquesta mala novel·la. O és que potser el capítol que parlava de la seguretat estava redactat en anglès, avui ja llengua autonòmica “por obra y gracia” de l’empresa ESCAL UGS.

Terres del Sénia, octubre de 2008

dilluns, 27 d’octubre del 2008

Al·legacions

Podeu descarregar-vos des d'aquí les al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental presentades per la Plataforma a l'Ajuntament de Vinaròs.

Presentació al·legacions

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les terres del Sénia va presentar el passat 21/10/2008 16.353 firmes de rebuig al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural. Tota aquesta gent és la veritable protagonista d’una fita històrica: hem superat amb escreix aquelles 7.012 signatures de fa un any, quan ens vam mobilitzar sortint al carrer junts i cridar “No ho volem!”.

Aquest mateix dimarts vam enviar també les al·legacions a la Subdelegació del Govern a Castelló (Àrea d’Indústria i Energia), perquè segueixi el procediment administratiu tant a la Generalitat Valenciana com a l’estat; totes menys la Comunitat Autònoma de Catalunya, que la deixen “fora de joc” en un tema tan important com aquest. També vam presentar davant l’Ajuntament de Vinaròs, les firmes de rebuig al projecte “Castor” en un document d’al·legacions de més de 180 pàgines, a banda de totes les noves al·legacions contra el traçat de les conduccions que, en representació dels afectats i afectades, ha presentat la Unió de Llauradors.

Novament l’Ajuntament de Vinaròs ha perdut “el nord” i s’ha saltat “a la torera” els drets dels propietaris afectats per aquest projecte, que veuen com pel mig de les seues finques hi passarà una canonada de gas d’alta pressió, que hipotecarà i partirà finques senceres que es quedaran “a l’altra banda” de la canonada, donant així “via lliure” a una empresa que l’únic que vol és guanyar diners. Sabem que la nostra lluita no agrada a l’Ajuntament de Vinaròs, que s’ha quedat com l’únic defensor a ultrança d’aquest projecte, juntament amb una empresa que paga viatges a Bermeo per riure les gràcies als polítics de torn, però quan les coses no es fan ben fetes al final acaben sortint malament, com és el cas.

En les al·legacions que hem presentat denunciem moltes coses que s’han fet així, malament i de pressa, únicament per “sortir del pas”, amb un estudi d’impacte ambiental que és de tot menys rigorós. I és que el sud de Catalunya ni tan sols “apareix al mapa” sinó que únicament es fa referència a l’impacte per a una Comunitat Autònoma: la valenciana; deixant la resta de territori perdut en l’espai “interestelar”, perquè ni sortim a la foto ni se’ns espera. Hi ha moltíssims impactes, a banda de l’atmosfèric, que es passen de “llarg” perquè no interessa, com la documentació relativa a la seguretat de la planta, que apareix redactada en anglès com si fos una llengua autonòmica, i estem parlant de 9 volums fets de pressa i a corre-cuita.

Aquesta falta de rigor es repeteix constantment, com per exemple quan es parla de la boira, dient que com aquí n’hi ha tanta al final aquesta indústria ni es veurà: Por otro lado tanto la bruma, típica de la zona costera como la aplicación de un color beige a las edificaciones de la Planta de Operaciones reducirán su visibilidad.“ O quan es diu que hi ha concentracions de metalls superiors als valors màxims, però que és possible que això sigue un error de laboratori o de mala transcripció dels resultats, quedant-se tan tranquils: “Analizando las concentraciones de metales detectadas es de destacar que en el muestreo de INTECSA se detectaron en la estación 21 concentraciones de mercurio superiores al valor máximo EAC. Aunque cabe señalizar que ninguna otra muestra se encuentra en el rango de la concentración detectada en esta muestra. La concentración mas elevada que le sigue fue de 0,88 mg/kg. Por lo que es posible que este valor sea un error de laboratorio o de trascripción de los resultados analíticos.

Tot això no ho podem deixar passar, perquè a més de ser un insult per a tota la gent que vivim aquí, estem parlant de la nostra salut i de la dels notres fills i això no té preu ni es pot comprar perquè no està en venda. L’Ajuntament de Vinaròs ha de saber que hi ha coses que no es poden comprar: com la salut. Una vegada més, gràcies a tots i a totes pel vostre suport.

dilluns, 20 d’octubre del 2008

Jornades lo model energètic a BCN

Arriben les jornades sobre lo model energètic que s'han organitzat des de Jóvens de l'Ebre, tindran lloc a l'Ateneu La Torna de la Vila de Gràcia, los propers dies 22 i 23 d'Octubre a partir de les 19:00h. Lo programa és lo següent:

Dimecres 22, 19:00h
LES ENERGIES NUCLEAR I EÒLICA MASSIFICADA, DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA?
Amb la intervenció de:
Sergi Saladiè (Membre de la Coordinadora Anti Cementiri Nuclear).
Membres de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta.


Dijous 23, 19:00h
RECURSOS ENERGÈTICS, GESTIÓ I EMMAGATZEMATGE.
Amb la intervenció de:
Dani Gómez (President de l'Associació per l'Estudi dels Recursos Energètics)
Membres de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.
+Baldanada popular +Festa ebrenca

dimarts, 30 de setembre del 2008

Estudi d'Impacte Ambiental

En l'era digital, és ben curiós que una administració no sigue capaç de cedir-te ni l'informe d'Estudi d'Impacte Ambiental d'un projecte que mos afecta de ben aprop en un simple llapis de memòria, hi hàgim d'anar a morir a 4 fotocòpies que de ben poc serveixen. Tot i los pals a les rodes al final vos podem oferir tot l'Estudi sencer.

Portada

Índex

Seccions


Annexos

Documents de síntesis

dimecres, 17 de setembre del 2008

Ja venen!!

Ministeri d’Administracions Públiques. Anunci de la Sotsdelegació del Govern de l’Estat Espanyol a Castelló, Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia, pel qual es sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública dels projectes d’instal·lacions «Emmagatzematge subterrani de gas natural castor» i les seves instal·lacions auxiliars a la comarca del Baix Maestrat, així com el seu estudi d’impacte ambiental, la concessió del domini públic marítim-terrestre per a les instal·lacions marines i l’autorització ambiental integrada de la «Planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge subterrani de gas natural castor». Als efectes previstos en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs; en el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de instal·lacions de gas natural, en relació amb els articles 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i 56 del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957); en el Reial decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, la Llei 16/2002 de 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació i el RD 509/2007, de 20 d’abril, que la desenvolupa i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, així com, per a l’atorgament, si escau, de la concessió per ocupació de domini públic marítim-terrestre regulada en l’article 74 d) de la Llei 22/1988, de Costes, i concordants del seu Reglament, es sotmeten a informació pública els projectes d’instal·lacions les característiques de les quals s’assenyalen a continuació: Peticionari: *Escal *Ugs, S. L., amb domicili a efectes de notificacions a Madrid, carrer Sant Francesc de Sales, 38 (CP: 28003). Objecte: Informació pública de la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública del «Emmagatzematge subterrani de gas natural Castor» i les seves instal·lacions auxiliars que comprenen els següents projectes: «Planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge de gas natural Castor », «*Gasoducto de l’emmagatzematge de gas natural Castor» i «Plataforma marina de l’emmagatzematge de gas natural Castor», així com el seu estudi d’Impacte Ambiental i sol·licitud de l’Autorització Ambiental Integrada de la «Planta d’Operacions de l’emmagatzematge de gas natural Castor» i sol·licitud de l’atorgament de la concessió per ocupació de domini públic *marítimoterrestre. Òrgan competent per a resoldre: L’òrgan competent per a resoldre l’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública és l’Adreça General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. L’òrgan competent per a resoldre la Declaració d’Impacte Ambiental és la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí. L’òrgan competent per a resoldre la Autorització Ambiental Integrada és la Direcció general Per al Canvi Climàtic de la *Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. L’òrgan competent per a resoldre la concessió per ocupació de domini públic marítim terrestre és la Direcció general de Costes del Ministeri de Medi ambient i Mig Rural i Marí. Descripció de les instal·lacions: a) Planta d’operacions: Localitzada en terra, a. aproximadament 8 km de la costa en la zona N del municipi de Vinaròs. Contindrà els equips necessaris per a una primera etapa de compressió del gas natural provinent de la *RNG per a la seva injecció en el magatzem subterrani, així com els equips necessaris pares garantir les condicions de lliurament del gas natural exigides en la *RNG. b) *Gasoducto: De 30 polzades de diàmetre nominal i 110 bar de pressió de disseny, d’acer al carboni *API 5L per al transport de gas natural amb un trajecte marí de 21,6 km i altre terrestre de 8,4 km. També s’instal·larà, juntament amb el *gasoducto, un sistema de fibra òptica per a facilitar les comunicacions, control d’instal·lacions i monitoratge dels pous. c) Plataforma marina: Constarà d’una plataforma de procés i una plataforma de pous unides entre si a través d’una passarel·la de 50 m, localitzada en el mar a aproximadament 21,6 km de la costa i sobre la vertical de l’estructura Castor. Contindrà instal·lacions per a una primera fase de tractament del gas natural a la sortida del magatzem subterrani i durant la injecció, una segona etapa de compressió per a introduir el gas en el magatzem. Pressupost total del projecte: 1.289,1 milions de euros (mil dos-cents vuitanta-nou milions cent mil euros). El projecte inclou plànols *parcelarios i la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats. Afecció a finques de propietat privada: L’afecció a finques de propietat privada derivada de la implantació de les instal·lacions terrestres, Planta de operacions i tram terrestre del *gasoducto, es concreta en la següent forma:

Un. Expropiació en ple domini dels terrenys sobre els quals ha de construir-se la Planta d’Operacions.

Dos. Per a les canalitzacions: A) Imposició de servitud permanent de passada, en una franja de terreny de quatre metres, dos a cada costat de l’eix, al llarg del *gasoducto, per on discorrerà enterrada la canonada o canonades que es requereixin per a la conducció del gas, i el cable de comunicacions. Aquesta servitud que s’establix estarà subjecta a les següents limitacions al domini: 1. Prohibició d’efectuar treballs de llaurada o similars a una profunditat superior a cinquanta (50) centímetres, així com de plantar arbres o arbustos de tija alt a una distància inferior a dues (2) metres a contar des de l’eix de la canonada. 2. Prohibició de realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció, edificació o efectuar acte algun que pogués danyar o pertorbar el bon funcionament de les instal·lacions, a una distància inferior a vuit (8) metres de l’eix del traçat, a un costat i a l’altre del mateix. Aquesta distància podrà reduir-se sempre que se sol·liciti expressament i es compleixin les condicions que en cada cas fixi l’Òrgan competent de l’Administració. 3. Lliure accés del personal i equips necessaris per a poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les instal·lacions amb pagament, si escau, dels danys que s’ocasionin. 4. Possibilitat d’instal·lar les fites de senyalització o delimitació i els tubs de ventilació, així com de realitzar les obres superficials o subterrànies que siguin necessàries per a l’execució o funcionament de les instal·lacions. B) Ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres d’estesa del *gaseoducto i que comprèn una franja de terreny de 20 m d’ample, estesa al llarg de tot el *gasoducto i distribuït i . dos *semifranjas de 5 i 15 m, considerades respectivament al nord i sud del *gasoducto. En aquesta zona es farà desaparèixer, temporalment, tot obstacle i es realitzaran l’obres necessàries per a l’estesa i instal·lació de la canalització i elements annexos, executant els treballs i operacions precises a aquestes fins. El que es fa públic per a coneixement general i especialment dels propietaris de terrenys i altres titulars afectats per aquest projecte, la relació del qual es inserida al final d’aquest anunci, perquè puguin ser examinats l’Avantprojecte Administratiu-Projectes de Instal·lacions de l’Emmagatzematge Subterrani de Gas Natural Castor, Projecte Bàsic per a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de la Planta d’operacions en terra de l’Emmagatzematge Subterrani de gas natural Castor i l’Estudi d’Impacte Ambiental, en aquesta Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, situada a Castelló, plaça M.ª *Agustina, n.º 6 (CP: 12003), en l’Ajuntament de Vinaròs, en el *CIDAM (Centri d’*Informació *i *Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana), carrer Francesc Cubells, 7, de València, i presentar per quadruplicat, les al·legacions que considerin oportunes en el termini de trenta dies a partir del següent alde la. inserció d’aquest anunci. Castelló, 8 de setembre de 2008–. El Cap de la Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia, Estanislao Figueres Chaves.

Enllaç
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/17/pdfs/B10731-10734.pdf

dimarts, 2 de setembre del 2008

1r Aniversari PCDTS

“Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N’hi ha d’altres que lluiten un any
i són millors. N’hi ha que lluiten molts d’anys, i són molt bons. Però hi ha els
que lluiten tota la vida: aquests són els imprescindibles.” Bertolt Brecht.

El dia 2 d’agost de 2007, quan es publicà la sol·licitud del projecte Castor, s’inicià una de les mogudes ciutadanes més fortes que darrerament hi ha hagut a les terres del Sénia.

Ara que en fa un any voldria apuntar el que considero els trets fonamentals:

1.- Informació: Conèixer i difondre el contingut d’aquest projecte de emmagatzematge va ser l’objectiu principal de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Les primeres activitats que vam fer durant el mes de setembre 2007 foren fotocopiar, a la Delegació del Govern de Castelló, els sis-cents folis que tenia el projecte; digitalitzar-los i escampar el seu contingut. Aquest afany de conèixer provocà també una reunió, a Alcanar, amb la direcció de l’empresa Escal UGS.

Buscar la informació no va ser per curiositat i prou, sinó que volíem saber-ho tot per destriar el gra de la palla, i no combregar amb rodes de molí

2.- “NO HO VOLEM”. Aquesta informació sobre el projecte Castor va crear una opinió de rebuig en la gent de la Plataforma i de la major part de la ciutadania. No acceptàrem fa un any, ni ara tampoc, cap de les tres parts del projecte: ni el dipòsit submarí, ni el gasoducte, ni la planta terrestre. Ni la primera ubicació, ni cap altra.

Tots els qui toleren aquestes instal·lacions a les terres del Sénia han acceptat compensacions o acaten cúpules polítiques, que també han rebut prebendes.

3.- La Plataforma naix i es fonamenta en la participació ciutadana, que amb total independència de ideologies o partits polítics, debat i pren decisions en assemblees obertes a tothom, que s’anuncien als mitjans de comunicació, per megafonia i amb cartells.

Cada segon i quart divendres de mes es fan reunions de treball on hi pot assistir qualsevol persona interessada.

4.- Les mobilitzacions constitueixen la forma de donar a conèixer la postura de la Plataforma. En aquest any hem expressat el rebuig al projecte Castor a través de quatre mobilitzacions: la primera en una marxa a peu al lloc de la primera ubicació de la planta terrestre, la segona la marxa lenta de vehicles per la N-340, la tercera tallar la CN-340 amb una botifarrada i la darrera amb una manifestació al nucli urbà de Vinaròs.

Un any pot semblar molt poc temps, i realment ha passat volant; però ha estat molt important per al col·lectiu de persones que formem la Plataforma.

LLARGA VIDA A la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia!

VISCA LES TERRES DEL SÉNIA!
Agost de 2008
JOAN FERRANDO DOMÉNECH

dimarts, 19 d’agost del 2008

Espectacle teatral

En motiu de les festes a les Cases d'Alcanar i de l'apropament del 1r aniversari de la Plataforma, la compayia L'Udol Teatre, amb la col·laboració de la nostra plataforma, ha organitzat un espectacle per a totes les edats sobre la sostenibilitat i els recursos enèrgetics.
L'acte ès presentarà el proper diumenge 24 d'agost de 2008, a les 20:00h, a la Plaça del Barranc de les Cases. Més informació a http://www.ludolteatre.org/menu_pilaplom.htm
I, recordeu que continuem lluitant, esperant a que es publiqui la nova ubicació i el projecte d'impacte mediambiental, amb les mateixes forces que fa un any.
PERQUE LA UNIÓ FA LA FORÇA!!!

dimarts, 1 de juliol del 2008

MOBILITZACIÓ A VINARÒS (28/06/2008)

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia desitja agrair a tota la gent i col·lectius d’entitats i associacions, organitzadors, etc., la seua participació en la mobilització de Vinaròs, convocada el passat dissabte, dia 28/06/2008, que una vegada més va ser una veritable demostració de civisme, de color i de participació en una nova convocatòria ciutadana que va comptar amb l’assistència de moltíssima gent, unes 1500 persones, per expressar el rebuig al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas.

El dret d’expressió és un dret constitucional que no ens pot treure ningú, i aquest dret el vam utilitzar ahir tots junts per demanar l’aturada del projecte de gas “Castor”, perquè serà veritablement lesiu per a la base econòmica de tots els sectors del territori, l’agricultura, el turisme, la pesca, la salut; en definitiva, per a la nostra qualitat de vida. Durant aquest acte vam informar la gent sobre aquest projecte, vam repartir globus verds del color de la Plataforma Ciutadana, mascaretes, i bosses de taronges per als comerços i la ciutadania en general, que van ser molt ben rebudes.

Aquest acte va tenir molt bona acollida, i sota el lema “NO HO VOLEM!” vam recórrer els carrers de la ciutat, arribant fins a la plaça de l’Ajuntament de Vinaròs, on va haver la intervenció d’un veí de Vinaròs, membre de la Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia, i la lectura del manifest pel cantant del grup “Pepet i Marieta” de rebuig al projecte “Castor”. Seguidament es va fer una petita actuació musical per amenitzar l’acte final de la mobilització, amb uns excel·lents resultats de participació. http://www.esnips.com/doc/c5c6b2d0-f2fe-4c36-9a9a-c5cfaeecae2e/Manifest-28_06_08

En aquest manifest es va demanar que s’expliquin clarament les coses, que es digui quines emissions sortiran d’aquesta indústria, quins seran els punts perillosos de gas que hi pot haver en cas d’accidents, quines seran les condicions climatològiques que poden afavorir l’efecte hivernacle, etc.. Vam demanar que se’ns lliuren els informes d’impacte ambiental del projecte, que es doni “tota” la informació necessària perquè “quan es compensa és que es fa mal”. Volem participar en el procés administratiu com a part afectada exigint si cal una consulta popular, i vam denunciar la falta d’informació. També vam ser crítics amb la manera d’actuar de l’equip de govern de l’Ajuntament de Vinaròs, que va signar un conveni urbanístic amb l’empresa, sense disposar dels informes d’impacte ambiental ni de cap altra documentació preceptiva sobre l’impacte que causarà aquest projecte, i la gent del carrer no tenim informació.

Vam reivindicar la protecció de la zona de Sòl-de-Riu que s’ha de preservar com un espai únic i la incompatibilitat del projecte “Castor”, així com la valoració de les propostes de valoració ambiental i paisatgística del tram final del riu. I tornem a proposar l’alternativa de fer diversos magatzems més menuts, per ubicar-los allà on més es necessiten, com pugui ser al costat de grans ciutats que requereixin d’aquest consum. També es va demanar l’aprofitament d’altres energies netes, com la solar, l’eòlica, etc., que no lesionin irreversiblement les expectatives de futur del conjunt de municipis del territori.

Des d’aquí també voldríem agrair la tasca realitzada pels agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Vinaròs durant tot el recorregut de la mobilització, que va transcórrer per diversos carrers del municipi sense cap tipus d’incident.

Per tot això, i per moltes raons més, vam tornar a cridar junts que no volem aquest projecte a les nostres terres: NO HO VOLEM!

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.
Terres del Sénia, juny de 2008

diumenge, 22 de juny del 2008

Manifestació a Vinaròs

La PCDTS us convida a la manifestació a Vinaròs del proper dissabte 28/06/2008, amb sortida d'autobusos des d'Alcanar a partir de les 5h de la tarda. La concentració es realitzarà fins a les 7h de la tarda al Poliesportiu de Vinaròs, continuant el recorregut fins arribar a la Plaça de l'Ajuntament, on es llegirà un manifest.
Convidem a tots els ciutadans de tot el territori a assistir-hi, per cridar tots junts i amb una sola veu: NO HO VOLEM, no volem el projecte Castor a les nostres terres, no volem que ens impossin aquest macro projecte únicament amb l'interès d'omplir-se les butxaques alguns polítics, mentre ens arruïnen la vida a tots els ciutadans i als que vindran.
Per això, si continuem lluitant tots junts, aconseguirem que no se'n surtin amb la seva. Aquesta és la nostra oportunitat de dir: NO HO VOLEM!!!

dimecres, 18 de juny del 2008

BANDO - Información de interés general

Para el próximo 28 de junio hay convocada, en Vinaròs, una manifestación contra el proyecto de almacenamiento de gas conocido como Castor. Se trata del mayor almacén de gas que existiría en España y su ejecución y puesta en funcionamiento representa un atentado a la salud y la seguridad de todos los que vivimos en este territorio. Nuestros gobernantes solo han hablado de supuestas ventajas del proyecto: impulso industrial, puestos de trabajo, ingresos económicos, reactivación del puerto,… Poco parece importarles los perjuicios para nuestra salud y para las actividades propias de la zona (turismo, pesca, agricultura), consintiendo y hasta ansiando una instalación de la magnitud del Proyecto Castor sin esperar a tener otra información que la de la misma empresa promotora, ESCAL UGS.
La manifestación está convocada por la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, plataforma que abarca gente de ambos lados del río Sénia, o sea, catalanes y valencianos.
La Plataforma intenta informar a la ciudadanía de los graves perjuicios del Castor pero hasta ahora esa tarea ha sido sistemáticamente obstaculizada, manipulada y silenciada por los gobernantes de Vinaròs, quienes ni tan solo se han dignado reunirse con los Ayuntamientos vecinos que se han declarado contrarios al proyecto.
Por todo ello, el próximo 28 de junio saldremos a las calles de Vinaròs para rechazar el proyecto Castor y la forma de proceder del Ayuntamiento de Vinaròs, con decisiones que solo representan “pan para hoy y miseria para mañana”, porque nuestra salud y la de nuestros hijos no está en venta, porque tenemos derecho a una información veraz y porque las energías fósiles (gas, carbón, petróleo) ya no son apuestas de futuro.

POR NUESTRO FUTURO, NO AL CASTOR

Falta de transparència

Membres de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia van assistir el passat dimarts, dia 10/06/2008, al Ple que convocava l’Ajuntament de Vinaròs amb molts punts en l’Ordre del Dia, però cap on digués que es passava a aprovació el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Vinaròs i l’empresa ESCAL UGS, per a “imposar” al territori el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural: això de “estic a casa meua i faig el que em dóna la gana”.

Dintre de la seva política de fets consumats de l’actual tàndem format pels partits al capdavant del govern municipal, PSPV-PSOE i PVI, la proposta d’aprovació d’aquest conveni es va incloure dintre d’un punt genèric que tractava sobre assumptes extraordinaris. Creiem que una informació de caràcter públic tan important com aquesta hauria de ser a l’abast de tots els ciutadans, així com també de la pàgina web municipal, on la convocatòria brillava per la seua absència: no fos cas que hi aparegués alguna veu en contra com la nostra, com així va ser.

L’opacitat informativa, la falta de rigor i la transparència va ser, lamentablement i una vegada més, la nota destacable del govern municipal de Vinaròs, a la qual ja ens tenen ja ben acostumats, amb el PSPV-PSOE i el PVI recriminant als regidors del PP la seva abstenció. Finalment, aquest conveni urbanístic va ser aprovat amb els vots a favor del PSPV-PSOE i PVI, el vot en contra del BLOC i l’abstenció del PP.

I és que massa vegades passa que als polítics se’ls oblida que estan al servei del poble i no el poble al seu servei. No obstant això, des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continuarem informant la ciutadania, fent xerrades, convocant reunions i treballant perquè se sàpiga què és veritablement el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, allò que “s’oblida” de fer l’equip de govern de l’Ajuntament de Vinaròs, quan ni tan sols es molesta a incloure-ho en l’Ordre del Dia del seu propi ple.

dissabte, 14 de juny del 2008

La PCDTS al Ple de Vinaròs

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, ha demanat el conveni urbanístic que l’alcalde de Vinaròs Jordi Romeu va signar amb l’empresa ESCAL UGS, a l’empara de l’art. 31 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre re Règim Jurídic i del Procediment administratiu Comú, que reconeix com a interessats en un procés administratiu a titulars de drets o interessos legítims.

Una vintena de membres de la Plataforma va assistir al Ple de l’ajuntament de Vinaròs del dia 10 de juny en el que es va aprovar el conveni per majoria, encara que només hi van votar a favor els partits que estan al govern municipal. Ara s’ha demanat que es conegui públicament el contingut d’aquest document.

La Plataforma manifesta també que la convocatòria de mobilització convocada per al 28 de juny a Vinaròs està tenint molt bona acollida. Amb un ambient cívic, pacífic i festiu es pretén que hi participen totes les persones que no estan d’acord amb el macro magatzem submarí, el gasoducte i la planta de gas terrestre. Amb aquesta convocatòria es demana també a les administracions implicades informació més transparent i participació real de la gent del territòri.

Terres del Sénia, 13 de juny de 2008.

dijous, 5 de juny del 2008

Assemblea General 6 de juny

Lo pròxim divendres 6 de juny vos esperem a tots al Centre Cívic d'Alcanar on tindrà lloc una nova assamblea general de la Plataforma. Esta assamblea serà la primera des del "decretazo" del passat 16 de maig, i esperem contar amb una gran participació.
A esta assamblea se tractaran diversos temes, entre ells lo de les noves mobilitzacions previstes.

Entre tots acabarem guanyant.

dijous, 29 de maig del 2008

Valoració negativa del Real Decret

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia valora molt negativament l’anunci del Reial Decret del Consell de Ministres que, novament, dóna pas a una nova imposició “por Real Decreto”, aprovant la concessió a l’empresa ESCAL UGS SL dels drets d’explotació de magatzem subterrani de gas natural “Castor”, que dóna dret a l’emmagatzematge de gas en l’estructura geològica submarina situada a pocs quilòmetres del litoral.

Amb això des del govern central, i per extensió des del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, es continua en la seva política de marginació a la gent del nostre territori, amb la clara intenció de convertir aquestes terres en la deixalleria de l’estat, de tot allò que els grans nuclis de població no volen aprop seu, perquè el grau de confrontació i la pèrdua de vots que crearia seria molt pitjor. En comptes de buscar millors inversions que realment creïn ocupació, incentivant el turisme, l’agricultura, la pesca, o potenciant tota aquella riquesa paisatgística i els recursos naturals d’aquestes terres, només ens veuen quan els interessa: primer, demanant vots en temps d’eleccions i, després, hipotecant el nostre futur amb d’indústries contaminants, com serà el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.

I si la primera vegada van publicar al BOE un 2/08/2007 l’anunci pel qual se sotmetia a informació pública la sol·licitud de concessió d’explotació de l’emmagatzematge subterrani de gas natural d’aquest projecte, aquesta vegada ho han fet per Reial Decret, sense informar prèviament cap de les parts interessades que així ho vam sol·licitar de manera expressa, una vegada i una altra; i el que és molt pitjor, sense posar a l’abast dels ciutadans ni tan sols la possibilitat de consultar la informació disponible.

Aquest Reial Decret demostra, una vegada més, la manera de fer del govern central en temes tan importants per als interessos generals del nostre territori.

Tot i així, des de la Plataforma Ciutadana continuarem defensant les Terres del Sénia!


La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Alcanar, maig de 2008

dimecres, 21 de maig del 2008

POR REAL DECRETO

Es veu que així és com fan les coses aquesta gent del Ministerio de Industria, Turisme i Comerç…POR REAL DECRETO. El cert és que ja ens tenien acostumats a aquesta falta de respecte, transparència i diàleg en temes tan essencials per al conjunt del nostre territori.

Recordarem que un 2 d’agost de 2007 es va publicar l’anunci sobre la sol·licitud de concessió d’explotació del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural “en aguas del Mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón”, i ara ens trobem davant l’anunci que el Consell de Ministres va aprovar, el dia 23/05/2008, el “Real Decreto por el que se otorga a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural denominado "Castor”, afegint les següents afirmacions:

"El impacto ambiental y la seguridad son claramente gestionables. El presente Real Decreto otorga el derecho a almacenar gas en una estructura geológica submarina sin prejuzgar la ubicación de las instalaciones terrestres. La plataforma en mar no será visible desde tierra". http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20080516.htm#GasNatural

I aquí nosaltres hauríem de preguntar el següent als membres d’aquest Consell de Ministres:

1. Què vol dir que l’impacte ambiental i la seguretat són clarament gestionables?
2. És que es pot “gestionar” una emissió de partícules contaminants a l’atmosfera?
3. Com es “gestiona” la seguretat d’una indústria d’aquestes característiques?
4. Es que potser la seguretat de les persones és un tema merament “gestionable”?

I és que estem parlant del Consell de Ministres, l’òrgan representatiu de tot un govern, que en la seva pàgina web escriu que "El impacto ambiental y la seguridad son claramente gestionables". Potser és que estan acostumats a gestionar així les coses, però aquí nosaltres entenem la bona gestió d’una manera molt diferent.

També es diu que “La plataforma en mar no será visible desde tierra”, i això fa suposar que el que volen dir és que un problema que no es veu… automàticament “deixa de ser un problema”… per a ells, és clar. Es veu que des de Madrid estan acostumats a “gestionar” els problemes com ho han fet amb el transvasament de l’Ebre, treient-se de la butxaca tota una interconnexió de xarxes, dient que no és el que sembla.

Massa sovint s’utilitza erròniament la paraula “intereses generales” i s’oblida que tota aquesta gent està al servei del poble, i no el poble al servei dels seus interessos, i això no se’ns hauria d’oblidar. Per damunt dels interessos particulars d’alguns o industrials d’uns altres, està en joc tot un patrimoni col·lectiu l’impacte i seguretat del qual no es pot “gestionar”.

Per això des d’aquí novament fem una crida:

A tota aquella gent que es va unir contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural
A tota aquella gent que es va mobilitzar i va respondre a la crida
A tota aquella gent que es va sentir enganyada davant el silenci de l’administració estatal
A tota aquella gent que vol continuar vivint del que sempre ha viscut.
A tota aquella gent que demana el dret de viure una vida millor.
A tota aquella gent que no està disposada a callar “por Real Decreto”.

Estem parlant del nostre futur, del futur dels nostres fills, i de la base econòmica de tot un territori, i això no es gestionable ni negociable “por Real Decreto”.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Alcanar, maig de 2008

divendres, 16 de maig del 2008

CARTA OBERTA ALS VEÏNS/ES DE VINARÒS

Com ja sabreu la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha manifestat, reiteradament, la seua oposició al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, perquè creiem que causarà la ruïna de l’economia de moltes famílies que viuen de la pesca, del comerç, del turisme i de l’agricultura, i provocarà greus perjudicis per als sectors econòmics del nostre territori.
Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vinaròs s’ha estat donant, sobretot per part del tàndem format pels partits PSPV-PSOE i PVI, una falsa imatge d’unitat en la defensa a ultrança d’aquest lesiu projecte gasístic, amb la construcció d’un polígon industrial que “concentrarà” totes les indústries contaminants que cap altre municipi voldria aprop seu. Paradoxalment, el mateix Javier Balada Ortega, en representació del PARTIT DE VINARÒS INDEPENDENT, presentà l’11/01/2008 davant la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una sèrie d’al·legacions contra el parc eòlic, que fan referència expressa al projecte “Castor” i que reproduïm aquí:

- En ningún momento debe olvidarse la existencia del Proyecto Castor en la Zona, que conllevará limitaciones a la actividad pesquera.
- (…/…) y cuando ya esta industria casi viene obligada a soportar las restricciones y limitaciones que impondrá la inmediata construcción del Proyecto Castor.
- Y en este supuesto, de existencia de pozos en la zona, nos preguntamos si es posible la ejecución de las obras de un parque eólico sobre una superficie minada de sondeos o pozos.
- Respecto a la pesca, y ello referido al aprovisionamiento de productos locales del mar por los restaurantes de Vinaròs, ya de inmediato sufrirá una caída el mercado por las obras del proyecto Castor.
- Las centrales nucleares de Ascó, se hallan – en línea recta – a unos 60 km. Las centrales de Vandellós – hoy solo Vandellos II – está a escasos 45 km. La idea de que en cualquier momento se puede producir una fuga en esas centrales, provoca inseguridad en el ánimo ciudadano.
- La ejecución del Proyecto Castor, determina ya una reducción de la actividad pesquera.
- Asimismo, la falta de cientificidad del Informe, y las dudas que se plantean sobre la turbiedad de las aguas, nos llevan a su no aceptación por el riesgo que pueden llevar sobre la calidad de nuestras playas.
- El inicio de las obras del nuevo puerto de Vinaròs (…/…) entorpecería aun más los accesos al puerto, donde, se supone, se han de realizar las operaciones tierra-agua, ya que el mismo puerto sirve de base para las obras tierra-agua del Proyecto Castor.
- Entendemos, es de justicia y solidaridad, que una sociedad que a media distancia teme por un cataclismo nuclear, y que ahora va asumiendo la presencia de un depósito subterráneo marino de gas ante sus aguas y una factoría en tierra, no merece ser inquietada (…/…).

Per tot això, creiem que la població de Vinaròs ha de conèixer aquest doble llenguatge dels seus representants al govern municipal. Des d’aquí demanem la vostra col·laboració per tal que no se’ns impose allò que el mateix Partit de Vinaròs Independent assegura que serà perjudicial, especialment per al turisme, l’agricultura, la pesca i el comerç de la ciutat en general.

PERQUÈ TOTS HI TENIM A PERDRE I ENS HI JUGUEM MOLT!

diumenge, 27 d’abril del 2008

10 RAONS PER REBUTJAR EL PROJECTE “CASTOR”

1. LA MILLOR MANERA DE COMBATRE LA CONTAMINACIÓ ÉS NO PRODUIR-LA.

2. LA MILLOR MANERA D’EVITAR L’IMPACTE AMBIENTAL, ÉS LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L’ATMOSFERA.

3. LA MILLOR MANERA DE “GUANYAR” EN QUALITAT DE VIDA ÉS NO “PERDRE” EN RECURSOS NATURALS.

4. LA MILLOR MANERA DE GARANTIR UN “FUTUR NET” ÉS “INVERTIR” EN ENERGIES RENOVABLES I EN POLÍTIQUES D’ESTALVI.

5. LA MILLOR MANERA DE PROTEGIR LA SALUT ÉS NO HIPOTECAR-LA AMB INDÚSTRIES CONTAMINANTS.

6. LA MILLOR MANERA DE PRESERVAR L’ECOSISTEMA I ELS HÀBITATS MARINS, ÉS GARANTIR EL SEU DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

7. LA MILLOR MANERA DE GARANTIR UN TERRITORI ON TOTHOM PUGUI VIURE, PASSA PER ASSEGURAR LA RIQUESA DELS SEUS RECURSOS NATURALS.

8. LA MILLOR MANERA DE PREVENIR LA SEGURETAT DE LES PERSONES NO ÉS “AFAVORIR” SITUACIONS DE RISC A CAP PREU.

9. LA MILLOR MANERA DE GAUDIR DEL PAISATGE NATURAL ÉS NO CONVERTIR-LO EN UN FOSC PAISATGE INDUSTRIAL.

10. LA MILLOR MANERA DE DESENVOLUPAR ELS RECURSOS PROPIS D’UN TERRITORI, NO ÉS CONVERTIR-LO EN UN ABOCADOR INDUSTRIAL, NI HIPOTECAR EL SEU FUTUR.

PERQUÈ HI HA MANERES MOLT MILLORS DE DESENVOLUPAR UN TERRITORI: EL NOSTRE.

dimecres, 23 d’abril del 2008

PARLANT DE “JUSTICIA Y SOLIDARIDAD”…

És curiosa la manera com tenen alguns polítics vinarossencs d’utilitzar el doble llenguatge, que ja sabem que la paraula se l’emporta el vent. Aquest doble llenguatge és el que ha emprat el “molt honorable” Javier Balada Ortega amb les al·legacions presentades en data 11/01/2008, en nom i representació del “PARTIT VINARÒS INDEPENDENT”, contra l’àrea eòlica marina (Area 29), al terme municipal de Vinaròs, davant la Direcció General de Política Energètica i Mines, i que ha tingut la gentilesa de penjar en la seva pàgina web.

Tots sabem la polèmica sorgida fa uns mesos a Vinaròs contra el parc eòlic marí que s’hi pretén instal·lar, i ens sembla molt raonable la preocupació d’aquest partit per totes les afeccions que es produiran, sobretot en el sector de la pesca, aportant un seguit d’estadístiques i dades, i demanant que aquesta àrea sigui declarada com a la zona d’exclusió.

En aquestes al·legacions, es fa referència especialment al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, i es diu que “respecto a la pesca, y ello referido al aprovisionamiento de productos locales del mar por los restaurantes de Vinaròs”, ya de inmediato sufrirá una caída el mercado por las obras del proyecto “Castor”, la qual cosa no deixa de ser curiosa, encara més tenint en compte que qui ho diu és soci de govern de l’actual alcalde de Vinaròs i defensor d’aquest mateix projecte, però en política es veu que això de “interessos generals” queda molt bé davant dels micròfons, tot i pronosticar una caiguda del sector pesquer vinarossenc.

I el més lamentable és que en aquestes al·legacions diuen que “entendemos que es de justicia y solidaridad, que una sociedad que a media distancia teme por un cataclismo nuclear, y que ahora va sumiendo la presencia de un depósito subterráneo marino de gas ante sus aguas y una factoría en tierra, no merece ser inquietada… o fins i tot parlant que “a fin de salvaguardar la seguridad... Parlem d’inquietuds, de preocupacions, o de “salvaguardar la seguridad… nacional”?

Però, per si no n’hi hagués prou amb aquesta perla, s’afegeix que “ante el anuncio del proyecto de un depósito de gas subterráneo en Vinaròs, la protesta ha movilizado a unas 5.000 personas. Movilización que aún continúa. En este caso, el Gobierno municipal del que forma parte el Partit de Vinaròs Independent, asumió el alto riesgo de aceptar esta instalación ante nuestras aguas, y la factoría en nuestro suelo”. I aquí potser hauríem de preguntar:

- Quina seguretat s’ha de salvaguardar i quin “alto riesgo” hi pot haver?
- Per què s’accepta “a la chita callando” un projecte d’emmagatzematge de gas?
- Per què hauria de ser pitjor aquest parc eòlic, que un projecte d’emmagatzematge de gas?

¿Com es pot dir que “las centrales nucleares de Ascó, se hallan en línea recta a unos 60 Km. Las centrales de Vandellós está a escasos 45 Km. La idea de que en cualquier momento se pueda producir una fuga en esas centrales, provoca inseguridad en el ánimo ciudadano”? Com li pot preocupar més una central situada a 60 Km. que un dipòsit d’emmagatzematge de gas al costat mateix de casa, que serà una bomba de rellotgeria permanent?

Senyor Javier Balada Ortega, efectivament és de justícia i solidaritat vetllar per la seguretat dels ciutadans i pel benestar col·lectiu, però no s’hi val a jugar al joc de les “mitges veritats” quan un dels partits que han donat suport al projecte d’emmagatzematge de gas natural ha estat, precisament, el Partit Vinaròs Independent. I és que en política… TAMBÉ s’ha de jugar net.

PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA
Grup jurídico-administratiu.
Alcanar, abril de 2008

dimarts, 18 de març del 2008

Quan la paraula se l'emporta el vent...

De vegades hi ha declaracions que valdria més que no es fessin, no ja pels interlocutors que les fan, que qui té boca s’equivoca, sinó per les repercussions i per la manera com es fan, la majoria de vegades buscant el discurs fàcil, que d’aquests n’hi ha hagut molts últimament.

Sabem que no ens podem guiar per tots els comentaris que es fan, ni per totes les notícies que es publiquen, però de vegades hi ha declaracions que ens han de fer reflexionar. Aquest és el cas del Diari Mes Ebre, en la seva edició del passat 4/03/2008, on es publicava una notícia que deia “Clos diu a Tortosa que el projecte Castor es pot fer “sense que perjudiqui ningú”. I tot seguint remarcava que “es treballa buscant el diàleg” i una solució “adequada als interessos territorials.” Tot seguit s’afegia que el ministre “es va mostrar convençut que el projecte es pot acabar fent bé per tal que no sigui perjudicial per ningú”. “Treballarem per resoldre les “eventualitats que es presentin”, a més de dir que l’evolució del projecte dependrà de la idoneïtat de “les iniciatives.”

Durant tots aquests mesos, en els quals s’ha estat parlant sobre aquest projecte, hem escoltat repetidament paraules com diàleg, consens i solucions, però també compensacions i polígons industrials i ara eventualitats. De què serveix parlar quan l’interlocutor “interlocuciona” més amb una empresa en particular o amb l’Ajuntament de Vinaròs, que amb una Plataforma Ciutadana de gent preocupada pel seu futur? Com es pot parlar d’eventualitats o d’idoneïtats en un tema que afectarà clarament l’economia i el progrés de tot un territori?

En l’informe de la Secretaria General d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç sobre les observacions plantejades per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia al projecte, no responen a moltes qüestions. Sense anar més lluny, sobre l‘extracció de CO2, diuen que el projecte contempla que en les instal·lacions de la planta es retirarà el eventual exceso sobrante, que sería venteado a la atmósfera”. I que “estas eventuales emisiones, que no causan ningún impacto ambiental local, serán contabilizadas en su caso dentro del Plan Nacional de Asignación de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los objetivos que corresponden a España en el marco del cumplimiento del protocolo de Kioto”.

Així que mentre anem marejant la perdiu, el “viento ventea” i el “marzo marzea”, però ben segur que podem respirar molt més tranquils gràcies al fet que el Ministeri d’Indústria ens “assegura” que aquestes emissions de gasos contaminants seran comptabilitzades, fil per randa, en el Pla Nacional d’Assignació d’Emissions de gasos d’efecte hivernacle, perquè es veu que si els gasos “s’assignen” deixen de ser perjudicials per a la salut i tot això que es diu… o potser és que haurem d’anar a Kioto a veure si al protocol aquest li han posat un marc i li van torcant la pols.

L’actual president del govern deia no fa molt que "España tiene una enorme capacidad de tener una energía proveniente de la fuerza eólica y de la solar" que haga al país "líder" a nivel mundial en este ámbito. "Este es uno de los grandes objetivos que tenemos para los cuatro próximos años", però una cosa és la teoria i una altra predicar amb l’exemple. Sense ser, ni molt menys, experts en polítiques energètiques, hem de constatar un detall que ens ha sorprès força de l’informe de la Direcció General de Política Energètica i Mines (Subdirecció General d’Hidrocarburs”) i és que… no el signa ningú!

Aquesta “omissió” del “abajo firmante” ens porta a pensar en diverses probabilitats: que aquesta gent del Ministeri d’Indústria són molt vergonyosos; que podria ser que aquest informe els ho hagués fet un altre (dícese “ESCAL UGS”?); que els tremola el pols a l’hora de firmar o que, a fi de comptes, no el volia firmar ningú.: Per què serà?

Els ho haurem de preguntar…

Alcanar, març de 2008

Grup jurídico-administratiu - Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.