dijous, 29 de maig de 2008

Valoració negativa del Real Decret

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia valora molt negativament l’anunci del Reial Decret del Consell de Ministres que, novament, dóna pas a una nova imposició “por Real Decreto”, aprovant la concessió a l’empresa ESCAL UGS SL dels drets d’explotació de magatzem subterrani de gas natural “Castor”, que dóna dret a l’emmagatzematge de gas en l’estructura geològica submarina situada a pocs quilòmetres del litoral.

Amb això des del govern central, i per extensió des del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, es continua en la seva política de marginació a la gent del nostre territori, amb la clara intenció de convertir aquestes terres en la deixalleria de l’estat, de tot allò que els grans nuclis de població no volen aprop seu, perquè el grau de confrontació i la pèrdua de vots que crearia seria molt pitjor. En comptes de buscar millors inversions que realment creïn ocupació, incentivant el turisme, l’agricultura, la pesca, o potenciant tota aquella riquesa paisatgística i els recursos naturals d’aquestes terres, només ens veuen quan els interessa: primer, demanant vots en temps d’eleccions i, després, hipotecant el nostre futur amb d’indústries contaminants, com serà el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.

I si la primera vegada van publicar al BOE un 2/08/2007 l’anunci pel qual se sotmetia a informació pública la sol·licitud de concessió d’explotació de l’emmagatzematge subterrani de gas natural d’aquest projecte, aquesta vegada ho han fet per Reial Decret, sense informar prèviament cap de les parts interessades que així ho vam sol·licitar de manera expressa, una vegada i una altra; i el que és molt pitjor, sense posar a l’abast dels ciutadans ni tan sols la possibilitat de consultar la informació disponible.

Aquest Reial Decret demostra, una vegada més, la manera de fer del govern central en temes tan importants per als interessos generals del nostre territori.

Tot i així, des de la Plataforma Ciutadana continuarem defensant les Terres del Sénia!


La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Alcanar, maig de 2008