dijous, 29 de maig de 2008

Valoració negativa del Real Decret

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia valora molt negativament l’anunci del Reial Decret del Consell de Ministres que, novament, dóna pas a una nova imposició “por Real Decreto”, aprovant la concessió a l’empresa ESCAL UGS SL dels drets d’explotació de magatzem subterrani de gas natural “Castor”, que dóna dret a l’emmagatzematge de gas en l’estructura geològica submarina situada a pocs quilòmetres del litoral.

Amb això des del govern central, i per extensió des del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, es continua en la seva política de marginació a la gent del nostre territori, amb la clara intenció de convertir aquestes terres en la deixalleria de l’estat, de tot allò que els grans nuclis de població no volen aprop seu, perquè el grau de confrontació i la pèrdua de vots que crearia seria molt pitjor. En comptes de buscar millors inversions que realment creïn ocupació, incentivant el turisme, l’agricultura, la pesca, o potenciant tota aquella riquesa paisatgística i els recursos naturals d’aquestes terres, només ens veuen quan els interessa: primer, demanant vots en temps d’eleccions i, després, hipotecant el nostre futur amb d’indústries contaminants, com serà el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.

I si la primera vegada van publicar al BOE un 2/08/2007 l’anunci pel qual se sotmetia a informació pública la sol·licitud de concessió d’explotació de l’emmagatzematge subterrani de gas natural d’aquest projecte, aquesta vegada ho han fet per Reial Decret, sense informar prèviament cap de les parts interessades que així ho vam sol·licitar de manera expressa, una vegada i una altra; i el que és molt pitjor, sense posar a l’abast dels ciutadans ni tan sols la possibilitat de consultar la informació disponible.

Aquest Reial Decret demostra, una vegada més, la manera de fer del govern central en temes tan importants per als interessos generals del nostre territori.

Tot i així, des de la Plataforma Ciutadana continuarem defensant les Terres del Sénia!


La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Alcanar, maig de 2008

dimecres, 21 de maig de 2008

POR REAL DECRETO

Es veu que així és com fan les coses aquesta gent del Ministerio de Industria, Turisme i Comerç…POR REAL DECRETO. El cert és que ja ens tenien acostumats a aquesta falta de respecte, transparència i diàleg en temes tan essencials per al conjunt del nostre territori.

Recordarem que un 2 d’agost de 2007 es va publicar l’anunci sobre la sol·licitud de concessió d’explotació del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural “en aguas del Mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón”, i ara ens trobem davant l’anunci que el Consell de Ministres va aprovar, el dia 23/05/2008, el “Real Decreto por el que se otorga a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural denominado "Castor”, afegint les següents afirmacions:

"El impacto ambiental y la seguridad son claramente gestionables. El presente Real Decreto otorga el derecho a almacenar gas en una estructura geológica submarina sin prejuzgar la ubicación de las instalaciones terrestres. La plataforma en mar no será visible desde tierra". http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20080516.htm#GasNatural

I aquí nosaltres hauríem de preguntar el següent als membres d’aquest Consell de Ministres:

1. Què vol dir que l’impacte ambiental i la seguretat són clarament gestionables?
2. És que es pot “gestionar” una emissió de partícules contaminants a l’atmosfera?
3. Com es “gestiona” la seguretat d’una indústria d’aquestes característiques?
4. Es que potser la seguretat de les persones és un tema merament “gestionable”?

I és que estem parlant del Consell de Ministres, l’òrgan representatiu de tot un govern, que en la seva pàgina web escriu que "El impacto ambiental y la seguridad son claramente gestionables". Potser és que estan acostumats a gestionar així les coses, però aquí nosaltres entenem la bona gestió d’una manera molt diferent.

També es diu que “La plataforma en mar no será visible desde tierra”, i això fa suposar que el que volen dir és que un problema que no es veu… automàticament “deixa de ser un problema”… per a ells, és clar. Es veu que des de Madrid estan acostumats a “gestionar” els problemes com ho han fet amb el transvasament de l’Ebre, treient-se de la butxaca tota una interconnexió de xarxes, dient que no és el que sembla.

Massa sovint s’utilitza erròniament la paraula “intereses generales” i s’oblida que tota aquesta gent està al servei del poble, i no el poble al servei dels seus interessos, i això no se’ns hauria d’oblidar. Per damunt dels interessos particulars d’alguns o industrials d’uns altres, està en joc tot un patrimoni col·lectiu l’impacte i seguretat del qual no es pot “gestionar”.

Per això des d’aquí novament fem una crida:

A tota aquella gent que es va unir contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural
A tota aquella gent que es va mobilitzar i va respondre a la crida
A tota aquella gent que es va sentir enganyada davant el silenci de l’administració estatal
A tota aquella gent que vol continuar vivint del que sempre ha viscut.
A tota aquella gent que demana el dret de viure una vida millor.
A tota aquella gent que no està disposada a callar “por Real Decreto”.

Estem parlant del nostre futur, del futur dels nostres fills, i de la base econòmica de tot un territori, i això no es gestionable ni negociable “por Real Decreto”.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Alcanar, maig de 2008

divendres, 16 de maig de 2008

CARTA OBERTA ALS VEÏNS/ES DE VINARÒS

Com ja sabreu la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha manifestat, reiteradament, la seua oposició al projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, perquè creiem que causarà la ruïna de l’economia de moltes famílies que viuen de la pesca, del comerç, del turisme i de l’agricultura, i provocarà greus perjudicis per als sectors econòmics del nostre territori.
Des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vinaròs s’ha estat donant, sobretot per part del tàndem format pels partits PSPV-PSOE i PVI, una falsa imatge d’unitat en la defensa a ultrança d’aquest lesiu projecte gasístic, amb la construcció d’un polígon industrial que “concentrarà” totes les indústries contaminants que cap altre municipi voldria aprop seu. Paradoxalment, el mateix Javier Balada Ortega, en representació del PARTIT DE VINARÒS INDEPENDENT, presentà l’11/01/2008 davant la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una sèrie d’al·legacions contra el parc eòlic, que fan referència expressa al projecte “Castor” i que reproduïm aquí:

- En ningún momento debe olvidarse la existencia del Proyecto Castor en la Zona, que conllevará limitaciones a la actividad pesquera.
- (…/…) y cuando ya esta industria casi viene obligada a soportar las restricciones y limitaciones que impondrá la inmediata construcción del Proyecto Castor.
- Y en este supuesto, de existencia de pozos en la zona, nos preguntamos si es posible la ejecución de las obras de un parque eólico sobre una superficie minada de sondeos o pozos.
- Respecto a la pesca, y ello referido al aprovisionamiento de productos locales del mar por los restaurantes de Vinaròs, ya de inmediato sufrirá una caída el mercado por las obras del proyecto Castor.
- Las centrales nucleares de Ascó, se hallan – en línea recta – a unos 60 km. Las centrales de Vandellós – hoy solo Vandellos II – está a escasos 45 km. La idea de que en cualquier momento se puede producir una fuga en esas centrales, provoca inseguridad en el ánimo ciudadano.
- La ejecución del Proyecto Castor, determina ya una reducción de la actividad pesquera.
- Asimismo, la falta de cientificidad del Informe, y las dudas que se plantean sobre la turbiedad de las aguas, nos llevan a su no aceptación por el riesgo que pueden llevar sobre la calidad de nuestras playas.
- El inicio de las obras del nuevo puerto de Vinaròs (…/…) entorpecería aun más los accesos al puerto, donde, se supone, se han de realizar las operaciones tierra-agua, ya que el mismo puerto sirve de base para las obras tierra-agua del Proyecto Castor.
- Entendemos, es de justicia y solidaridad, que una sociedad que a media distancia teme por un cataclismo nuclear, y que ahora va asumiendo la presencia de un depósito subterráneo marino de gas ante sus aguas y una factoría en tierra, no merece ser inquietada (…/…).

Per tot això, creiem que la població de Vinaròs ha de conèixer aquest doble llenguatge dels seus representants al govern municipal. Des d’aquí demanem la vostra col·laboració per tal que no se’ns impose allò que el mateix Partit de Vinaròs Independent assegura que serà perjudicial, especialment per al turisme, l’agricultura, la pesca i el comerç de la ciutat en general.

PERQUÈ TOTS HI TENIM A PERDRE I ENS HI JUGUEM MOLT!