dissabte, 4 de febrer del 2012

El Forat Negre del Sénia

Des de la Plataforma us fem arribar l'últim comunicat que hem emès. El podeu visualitzar a continuació: El Forat Negre del Sénia

Hi ha un interessant article publicat en l'edició digital de data 29/01/2012 a El Economista.es sota el títol "ACS fuerza a Industria a subir el gas tras triplicar el coste del pozo Castor", on fa unes reflexions sobre el fet que "el almacén subterráneo de gas Castor se ha convertido en un agujero para las cuentas del sector gasista" ... "la razón de esta situación es que este almacenamiento, propiedad de ACS (65 por ciento) y la canadiense ESCAL UGS (35 por ciento) casi ha triplicado su coste hasta los 1.300 millones de euros."

Si fem una mica d'història veurem que el projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural presentat inicialment al juliol de 2007 per l'empresa promotora ESCAL UGS, tenia una inversió de 925,00 milions d'€uros desglossat de la següent manera:

Inversió previa a la concessió: 30 m€
Pous i instal—lacions: 733 m€
Gas: 162 m€
Total inversió del Castor: 925 m€

A amb la revisió del projecte el pressupost es va disparar a 1.289 milions d'euros:

PLATAFORMA MARINA: Pressupost d'execució material: 564,4 milions d'€uros. Pressupost
d'execució per contracta: 682,9 milions d'€uros.

PLANTA D'OPERACIONS: Pressupost d'execució material: 235,0 milions d'€uros. Pressupost d'execució per contracta: 284,4 milions d'€uros.

GASODUCTE: Pressupost d'execució material: 102,0 milions d'€uros. Pressupost d'execució per contracta: 123,4 milions d'€uros.

Posteriorment, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va donar un important paquet d'ajuts econòmics per al projecte (per no dir "compensacions"), a través de diverses resolucions:

(BOE núm. 116, 13/05/2008): Resolució de 29 d'abril de 2008, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de concessió d'ajuts per a actuacions de reindustrialització al municipi de Vinaròs per a l'any 2008: "La cuantia total màxima de les ajudes a atorgar per a l'any 2008 és de 7.000.000 €uros (1.000.000 €uros a subvencions i 6.000.000 €uros a crèdits reemborsables)". I posteriorment al BOE
núm. 265, 3/11/2008, es publicava una nova Resolució, de 28 de octubre de 2008, amb concessió de nous ajuts econòmics per a l'exercici 2009 amb 7.000.000 € (1.000.000 € de subvenció i 6.000.000 € a crèdits reemborsables).

Però per si no n'hi hagués prou, per al finançament d'aquest macroprojecte també ha fet falta la intervenció del Banc Europeu d'Inversions, i de 19 entitats nacionals i internacionals amb una nova injecció de diners de la butxaca de tots nosaltres, dels contribuents: "la construcción de este almacén a más de 1.750 metros de profundidad y 22 kilómetros de la costa de Vinarós dispone de una inversión de 1.652 millones y tres tramos de deuda por un importe global de 1.318 millones de euros." (http://www.cincodias.com)

Al Reial Decret 1383/2011, de 7 de octubre, que modificava el Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, pel qual s'atorgava a ESCAL UGS SL la concessió d'explotació per a l'emmagatzematge subterrani de gas natural, establia la inversió màxima: "(.../...), el presupuesto de inversiones de desarrollo de las instalaciones de almacenamiento asciende a 1.272.900.000 euros, importe refrendado en el último plan anual y plurianual presentado, correspondiente al año 2011 (BOE núm. 253, 20/10/2011)."

I sumats tots aquests despropòsits ara els "1.300 milions de la infraestructura s'hauran de carregar al rebut del gas" que acabaran pagant tots els usuaris tres vegades més car. Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia no ens hem cansat de dir des d'un principi que aquest projecte era una mala inversió per a tots, i una bona inversió per a uns quants (cadascú que tregui les seues pròpies
conclusions).

Alcanar, gener de 2012
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia