dimecres, 21 de maig de 2008

POR REAL DECRETO

Es veu que així és com fan les coses aquesta gent del Ministerio de Industria, Turisme i Comerç…POR REAL DECRETO. El cert és que ja ens tenien acostumats a aquesta falta de respecte, transparència i diàleg en temes tan essencials per al conjunt del nostre territori.

Recordarem que un 2 d’agost de 2007 es va publicar l’anunci sobre la sol·licitud de concessió d’explotació del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural “en aguas del Mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón”, i ara ens trobem davant l’anunci que el Consell de Ministres va aprovar, el dia 23/05/2008, el “Real Decreto por el que se otorga a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural denominado "Castor”, afegint les següents afirmacions:

"El impacto ambiental y la seguridad son claramente gestionables. El presente Real Decreto otorga el derecho a almacenar gas en una estructura geológica submarina sin prejuzgar la ubicación de las instalaciones terrestres. La plataforma en mar no será visible desde tierra". http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20080516.htm#GasNatural

I aquí nosaltres hauríem de preguntar el següent als membres d’aquest Consell de Ministres:

1. Què vol dir que l’impacte ambiental i la seguretat són clarament gestionables?
2. És que es pot “gestionar” una emissió de partícules contaminants a l’atmosfera?
3. Com es “gestiona” la seguretat d’una indústria d’aquestes característiques?
4. Es que potser la seguretat de les persones és un tema merament “gestionable”?

I és que estem parlant del Consell de Ministres, l’òrgan representatiu de tot un govern, que en la seva pàgina web escriu que "El impacto ambiental y la seguridad son claramente gestionables". Potser és que estan acostumats a gestionar així les coses, però aquí nosaltres entenem la bona gestió d’una manera molt diferent.

També es diu que “La plataforma en mar no será visible desde tierra”, i això fa suposar que el que volen dir és que un problema que no es veu… automàticament “deixa de ser un problema”… per a ells, és clar. Es veu que des de Madrid estan acostumats a “gestionar” els problemes com ho han fet amb el transvasament de l’Ebre, treient-se de la butxaca tota una interconnexió de xarxes, dient que no és el que sembla.

Massa sovint s’utilitza erròniament la paraula “intereses generales” i s’oblida que tota aquesta gent està al servei del poble, i no el poble al servei dels seus interessos, i això no se’ns hauria d’oblidar. Per damunt dels interessos particulars d’alguns o industrials d’uns altres, està en joc tot un patrimoni col·lectiu l’impacte i seguretat del qual no es pot “gestionar”.

Per això des d’aquí novament fem una crida:

A tota aquella gent que es va unir contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural
A tota aquella gent que es va mobilitzar i va respondre a la crida
A tota aquella gent que es va sentir enganyada davant el silenci de l’administració estatal
A tota aquella gent que vol continuar vivint del que sempre ha viscut.
A tota aquella gent que demana el dret de viure una vida millor.
A tota aquella gent que no està disposada a callar “por Real Decreto”.

Estem parlant del nostre futur, del futur dels nostres fills, i de la base econòmica de tot un territori, i això no es gestionable ni negociable “por Real Decreto”.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Alcanar, maig de 2008