diumenge, 24 de juliol del 2016

COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEULa Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va comparèixer dimecres passat, dia 13 de juliol, a Brussel.les, davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, arran de la petició admesa a tràmit per la institució europea, a fi d’explicar les raons per les quals es considera que la indemnització abonada a l’empresa ESCAL UGS constitueix una ajuda d’Estat contrària al Tractat de Funcionament de la Unió Europea i, alhora, atorga una posició dominant a l’empresa ENAGAS TRANSPORTE SAU, com a gestora del deute.

Prèviament es van mantenir contactes amb eurodiputats de diferents formacions polítiques de l’arc europeu, per explicar les raons de la queixa presentada, als quals des d’aquí agraïm molt especialment el seu suport i les seves intervencions. Aquests eurodiputats/ades són: Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds), Ramon Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya), Marina Albiol (Izquierda Unida), Inmaculada Rodríguez Piñeiro (PSOE), Josep-Maria Terricabras (ERC). I lamentem no haver obtingut cap resposta a la petició d’entrevista amb la Sra. Rosa Estaràs Ferragut (PP).

Finalment, la Comissió de Peticions va resoldre demanar informació sobre la indemnització de l’Estat espanyol a una empresa privada, i que es mantinguessin obertes les reclamacions presentades per la nostra associació, que reclamen obrir un procés d’infracció per ajudes estatals al govern espanyol, així com per alteració de la competència a través de la posició dominant de l’empresa ENAGÁS; i que el Banc Europeu d’Inversions resolgui, d’una vegada per totes, la reclamació presentada l’any 2010 contra el finançament efectuat per l’entitat bancària mitjançant els project bonds.

Aquest posicionament va ser defensat unànimament per la majoria dels eurodiputats presents, de les diferents formacions europarlamentàries, en la línia de la intervenció feta per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, perquè s’investigui com s’ha atorgat aquesta indemnització.


Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, juliol de 2016


divendres, 8 de juliol del 2016

COMPAREIXENÇA DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA DAVANT LA COMISSIÓ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEU, CONTRA EL FINANÇAMENT DEL PROJECTE CASTOR D’EMMAGATZEMATGE DE GASLa Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia compareixerà, el proper 13 de juliol, davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, contra el finançament del projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural, a petició de la institució europea.

Aquesta compareixença ve arran d’una reclamació que va presentar l’any passat, per presumptes infraccions i incompliment de directives europees, derivades del Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d’octubre, de la Jefatura del Estado, pel qual s’adoptaven mesures urgents en relació amb el sistema gasístic.

Entre d’altres, els actes que es considera que incompleixen directives europees són l’afecció directa als drets dels consumidors, la indemnització de la concessió atorgada a ESCAL UGS a càrrec de les petites i mitjanes empreses que vulnera la compètencia, la falta de transparència de participació i accés del públic a la informació de projectes amb greu impacte ambiental i de seguretat, que comporta una gestió inadequada dels recursos públics, i la constitució d’una ajuda d’estat prohibida pel Tractat fundacional de la Unió Europea.

PROJECTE CASTOR: Una concessió amb clàusules abusives, atorgada sense publicitat ni concurrència, amb procediments poc clars i criteris subjectius, falta de capacitat tècnica i financera de l’empresa concessioària, que ha gestionat el servei a risc i ventura dels ciutadans, amb el silenci i complicitat de les administracions públiques; amb una indemnització per via d’urgència a l’empresa concessionària tot i la suspensió “sine die” de les instal·lacions, restringeix els drets dels consumidors i altera la competència.

Per això és tan important la compareixença de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres de l’Ebre, a fi explicar als eurodiputats les raons per les quals no creiem que sigui just continuar pagant la mala gestió d’un projecte que gestionava una empresa privada per una activitat econòmica lucrativa.

Estem convençuts que les coses es poden fer millor, i per aquesta raó diversos membres de l’associació viatjaran properament a Brussel.les per contatar amb els eurodiputats, i explicar les nefastes les conseqüències del projecte Castor d’emmagatzematge de gas, l’exemple més clar de la cultura del pelotazo.

Perquè amb els diners de tots no s’hi juga.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, 4 de juliol de 2016

dilluns, 13 de juny del 2016

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu considera que la petició presentada per la PCDTS contra el finançament del projecte Castor amb recursos públics, incideix en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea i l’ha admès a tràmit.

EL FINANÇAMENT DEL PROJECTE CASTOR INCIDEIX EN L’ÀMBIT D’ACTIVITATS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu considera que la petició presentada per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, incideix en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea i l’ha admès a tràmit.

Així ho ha comunicat aquesta institució a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, en relació amb una petició presentada l’any 2015 contra el finançament, amb recursos públics europeus, del projecte Castor d’emmagatzematge de gas, la qual cosa considera una bona notícia donada la transcendència mediambiental, econòmica i social d’aquest fallit projecte gasístic.

La Comissió de Peticions considera que aquesta petició i els assumptes plantejats compleixen, de conformitat amb el Reglament del Parlament Europeu, els requisits d’admissió a tràmit per tractar-se d’un assumpte que “incideix en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea”.

Per aquesta raó, es comunica també que la Comissió de Peticions ha iniciat l’examen de la sol·licitud i ha decidit demanar a la Comissió Europea que dugui a terme una investigació preliminar sobre els diferents aspectes “del problema”.

Paral·lelament hi ha una reclamació oberta davant el Banc Europeu d’Inversions, pel fet d’haver finançat amb recursos públics europeus el “fiasco del projecte Castor”, tots i els advertiments de l’associació sobre el risc que suposava finançar aquesta instal·lació, el fraccionament d’aquest projecte i la falta de rigor de l’estudi d’impacte ambiental.

En aquests moments, més que mai, demanem que es faci justícia.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, juny de 2016