divendres, 27 d’agost del 2010

Davant les costes de Castelló?

Aquí teniu l'últim comunicat enviat a la premsa des de la Plataforma.

dijous, 5 d’agost del 2010

Article a Natura i Aventura

En aquest enllaç podreu trobar les pàgines dedicades al Projecte Castor de la Revista Natura i Aventura. Gràcies al redactor Marc Gavaldà.

Recursos d'alçada

Us fem arribar els nous recursos d'alçada presentats contra el projecte castor durant l'últim mes.

Recurs d'alçada reconeixement d'utilitat pública

Recurs d'alçada AAII Planta Terrestre Castor

dimarts, 8 de juny del 2010

Quan el domini públic es converteix en particular

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat noves al·legacions a la sol—·licitud d’atorgament a la societat mercantil ESCAL UGS SL de la concessió d’ocupació d’uns 4.770.000 m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre destinats a l’execució del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, per a la qual cosa s’atorgava el termini d’un mes per formular recurs de reposició.
Des de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, depenent del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, es va notificar a aquesta associació la sol—·licitud de l’empresa per ocupar, privativament, béns de domini públic.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va demanar que li fos enviada tota la documentació que formava part de l’expedient administratiu, per considerar que un resum de dotze pàgines era totalment insuficient per avaluar el veritable greuge que suposa l’ocupació d’un domini públic, que avui és de tots, per convertir-lo en una propietat “privada” durant els 30 anys de concessió per a l’activitat d’emmagatzematge de gas.
Com sempre, des de l’administració estatal s’actua amb “total impunitat” quan es tracta de “dar la callada por respuesta”, i com que això ja ho sap prou bé la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, va preparar igualment una bona fornada d’al·legacions contra aquesta privatització del domini públic, concretament de 4.770.000 m2 cedits a una empresa perquè durant 30 anys pugui anar col—·locant ferralla, canonades i instal—lacions industrials.
L’administració estatal hauria de ser la primera a vetllar pels interessos generals davant d’un ús no tan sols privatiu, sinó també un ús abusiu i “expoliador” dels interessos generals. En aquest sentit, ni a terra ni en la zona portuària al t.m. de Vinaròs s’ha fet, desenvolupat o aprovat per cap de les administracions competents, cap pla especial que reguli els nous usos industrials per a l’activitat d’emmagatzematge de gas, per la qual cosa privatitzar aquest domini públic suposa una interessada justificació que afavoreix, directament, els interessos particulars i particularment interessats de l’empresa promotora d’aquest projecte.
I resulta força preocupant com, des de les administracions públiques, massa vegades es fa el joc a les empreses particulars amb projectes industrials que, com aquest, causarà evidents impactes sobre els recursos paisatgístics del territori senienc, com ja es pot comprovar. Per tot això, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat al.legacions davant l’administració estatal, contra la concessió d’ocupació de 4.770.000 m2 de domini públic marítimo-terrestre.
Perquè no ens cansarem de denunciar tot allò que no es fa bé
Perquè no ens cansarem de dir que NO HO VOLEM

NO AL PROJECTE CASTOR!
Terres del Sénia, juny de 2010
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

Podeu descarregar-vos el document amb format pdf des d'aquí.

dimecres, 19 de maig del 2010

Fum, fum, fum...

Esta setmana hem conegut la visita del líder del PSOE del País Valencià, Jorge Alarte, a Vinaròs per a donar suport al Projecte Castor. Entre altres perles populistes ha deixat anar frases ben significatives com "Gracias al Proyecto Castor se va a redoblar la actividad industrial de la zona, importantísimo para el sector azulejero, se reforzará el papel del puerto y se mejorarán las expectativas del futuro polígono industrial". Segurament el senyor Alarte obvia el significat que tenen estes paraules per a natros, d'una banda es ratifica el que ja va dir al seu dia la Plataforma, este projecte és generalment beneficiós per a la indústria de la rajola de Castelló i poca cosa més. De l'altra parla d'un futur ple d'expectatives, on està la tangibilitat d'estes paraules? I si mos estalviem això de vendre fum?

Aprofitem per a dixar-vos dos nous comunicats.

Agraïment a l'Ajuntament d'Alcanar pel suport unànime en la presentació del Recurs d'Alçada

Falta de diners per a l'execució del Projecte Castor

dijous, 29 d’abril del 2010

Unanimitat pel recurs d'alçada

Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia agraïm l'aprovació per unanimitat de tots els grups municipals la proposta donant suport al recurs d'alçada que des de la Plataforma s'ha presentat contra l'autorització ambiental integrada de les instal·lacions terrestres del Projecte Castor, i que ha atorgat recentment la Generalitat Valenciana. El treball pel poble dóna els seus fruits.

Podeu descarregar-vos el recurs d'alçada des d'aquí.

dilluns, 19 d’abril del 2010

Presentació recurs d'alçada

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat recurs d’alçada davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, contra l’autorització ambiental integrada relativa al Projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.
Aquest és un dels últims tràmits corresponents a les instal·—lacions de la planta terrestre. Aquesta autorització ambiental integrada, inclou la Resolució de 23 d’octubre de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático per la qual es formulava declaració favorable d’impacte ambiental del projecte, contra la qual també s’hi ha formulat aquest recurs d’alçada.
Moltes han estat les consideracions que han portat a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia a presentar aquest recurs d’alçada, davant la falta de mesures de protecció ambiental i de seguretat d’aquestes instal·—lacions potencialment contaminants, d’una activitat que comporta “por venteo en la extracción” un volum de 25.700 t CO2/any, i amb una potència de combustió de 120.170.000 wats, i això són paraules majors.
Aspectes com aquests no es poden deixar sense resposta, i per això des de la Plataforma Ciutadana, davant la falta de mesures exigides per part de les administracions competents, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, hem presentat aquest recurs d’alçada que resumeix, amb un total de 155 pàgines, els apartats en els quals es requereix l’adopció de mesures preventives, correctores i indemnitzatòries donat el volum d’impactes associats:
- Los vuelos de los helicópteros pueden provocar afecciones sobre las rutas de migración de aves (del Delta del Ebro) e incluso sobre las áreas de nidificación.
- El efecto de un derrame de hidrocarburos sobre la flora marina es de mayor importancia en caso de que éste llegue a afectar a las comunidades litorales.
- Con respecto a los cetáceos, su afección es más limitada que la de las aves, al contar con una mayor capacidad de huida de las manchas de producto.
- Por otro lado tanto la bruma, típica de la zona costera como la aplicación de un color beige a las edificaciones de la Planta de Operaciones reducirán su visibilidad.
- En las zonas rocosas de esta área pueden encontrarse poblaciones de dátiles de mar (Lithophaga lithophaga)
- Un derrame de hidrocarburos de importancia como sería el caso de que éste llegase a la costa,
ocasionaría una pérdida temporal del atractivo turístico de la zona.
- Zonas litorales de especial interés son el Parque Natural del Delta del Ebro y el LIC de la Serra d'Irta así como el del Marjal de Peñíscola. Un potencial vertido que llegase a estas zonas podría afectar a estos hábitats
- Un derrame accidental de residuos o productos químicos podría llegar a afectar a la calidad del suelo o el agua subterránea.
- La migración vertical de los invertebrados bentónicos (particularmente crustáceos, poliquetos y moluscos): El grado de supervivencia dependerá directa y principalmente de la profundidad del enterramiento.
- Asimismo los arrecifes artificiales y el vivero en la zona de las instalaciones marinas podrían llegar a verse afectados por un derrame de combustible
- Posiblemente será necesario desarrollar un plan de desmantelamiento de las instalaciones.
- Asimismo la excavación de la zanja podría afectar al patrimonio arqueológico de la zona.
- La presencia física de la Planta de Operaciones en un lugar anteriormente libre de edificaciones, ocasionará cierta repercusión sobre el paisaje, fundamentalmente a la presencia de chimeneas con una altura entre 8 y 28 m de altitud entre las instalaciones de la Planta de Operaciones (un venteo de 28 m, las chimeneas de dos incineradores de 15 m, cinco turbinas de 8 m y una caldera de 8 m)
- Por tanto, las instalaciones de la PO del Proyecto Castor se encuentran fuera del ámbito de aplicación del RD 1254/1999 y sus modificaciones, no siendo necesario elaborar una “Política de prevención de accidentes graves”, ni un “Informe de seguridad”, ni un “Plan de Emergencia Interior” (…/…)
Perquè la salut i la seguretat de les persones són aspectes massa importants per deixar-ho passar.

Terres del Sénia, abril del 2010
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

dilluns, 15 de març del 2010

Una vegada més: la unió ha de ser la força!

En una nit freda, el passat divendres dia 12 de març, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va convocar una nova assemblea general a l’Auditori Municipal “José A. Valls”, d’Alcanar. Es tractava d’una convocatòria força esperada, sobretot pels afectats del nou tram del gasoducte del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, que es volien assabentar sobre l’estat actual de
tramitació d’aquest projecte i fer un front comú amb la resta dels afectats, la qual cosa sempre és positiva.

En aquesta assemblea es va repartir un document base, perquè tothom pogués presentar un recurs d'alçada contra la resolució favorable a l’autorizació ambiental integrada de la planta terrestre d'operacions emesa “oficialment”, ja no oficiosament, per la Generalitat Valenciana. En aquesta assemblea es van explicar les consideracions per les quals la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia creia molt important que es pogués presentar aquest recurs com a oposició al projecte.

També es va recordar que, tot i que aquest no sigui l’últim tràmit del procediment, sí és un dels més importants perquè es tracta de l’autorització de les instal—lacions de terra i, per tant, la fase administrativa s'està esgotant. Igualment es va posar damunt la taula la possibilitat d’interposar un recurs contenciós-administratiu contra aquestes instal—·lacions, per la qual cosa es va demanar la col·—laboració dels
afectats, en la seva major part, però també i sobretot de tota la gent, perquè sense unió no hi ha força.
L’experiència ha demostrat que si la gent surt de casa, es mobilitza i agafa “lo bou pels cuernos” hi ha moltes coses que es poden canviar per al bé d’aquest interés general, tantes vegades utilitzat a favor dels interessos de la pròpia administració, i que tan poques vegades es defensa a favor dels veritables interessos del territori.

Una excel—lent notícia és que en aquesta assemblea va sortir també un col·—lectiu d’afectats per tirar endavant totes aquelles propostes i iniciatives que es plantegin contra aquest projecte que es va ramificant, i que ara ja afecta als municipis d’Ulldecona, Traiguera, Sant Rafel i Sant Jordi, el qual continua comptant amb el rebuig de molta gent que l’únic que volem és que se’ns respecti la nostra manera de viure; que no passa ni de bon tros per inversions industrials com aquesta, amb un projecte que agullonarà a cop xemeneia i canonada aquest paisatge de tarongers, i ens deixarà aquí contaminació i ferralla.

Perquè la informació és essencial en qualsevol projecte, la gent té dret a saber i a poder escollir lliurement, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia una vegada més va estar al seu costat explicant les coses tal com són, perquè aquest paisatge no s’acabi convertint en un tauler d'escacs on cadascú hi mogui la seva peça a conveniència i segons interesos particulars, molt diferents dels altres.

Perquè no volem el projecte Castor ni aquí ni enlloc!
Perquè no ho volem!

Terres del Sénia, març de 2010

Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia

Model d'al·legacions per descarregar

A continuació us podeu descarregar el model d'al.legacions contra l'autorització ambiental integrada de la planta terrestre del projecte Castor d'emmagatzematge de gas, que s'ha preparat des de la Plataforma. Aquest model és el mateix que es va repartir entre els assistents durant la passada Assamblea General.

Descarregueu-lo des d'aquí.

Vídeos assamblea general 12/03

A continuació podreu trobar els vídeos de l'Assamblea General celebrada el passat divendres a Alcanar.
En aquesta entrada només es mostra un vídeo, la resta els podreu visualitzar amb els enllaços inferiors, bàsicament és pel simple fet de no saturar el nostre espai web.

Moltes gràcies una vegada més.
Segon vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=rWD96QADVyU
Tercer vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=UTInBDVVzmM
Quart vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=AAlLTjKWQxg
Cinquè vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=m9QWXy6GNeQ
Sisè vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=KPgF1C6IpOk
Setè vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=NuNyzjBYr38
Vuitè vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=mTBX-PM4ijQ
Novè i últim vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=MbjEaLp00Xk

dimarts, 9 de març del 2010

Al·legacions

A continuació podeu descarregar-vos el document d'al·legacions que s'han presentat a la utilitat pública del nou tram de gasoducte que va des de la Planta d'Operacions terrestre fins al terme municipal d'Ulldecona.
Esta part del projecte Castor, que ja va ser denunciada per la Plataforma des del principi, és el primer pas per a continuar ampliant i alhora augmentant la dependència dels usuaris cap a interessos privats, que a la fi seran els que controlaran tan el volum com el preu del gas.

Descarregueu des d'aquí el document d'al·legacions.

dilluns, 1 de març del 2010

Les ramificacions del Projecte Castor

El passat 26/02/2010 la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va convocar a l’edifici dels Serveis Agraris “Joan Gil” d’Alcanar, una reunió informativa amb els afectats pel nou tram del gasoducte del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, arran de l’allau de publicacions relatives al sotmetiment a informació pública de l’autorització administrativa, reconeixement d’utilitat pública i aprovació del projecte d’execució de les instal·lacions. Aquesta associació va recomanar als afectats la presentació d’al·legacions a la utilitat pública d’aquest nou tram, i no deixar passar l’oportunitat. És necessari que la gent afectada s’informi als respectius ajuntaments, per a què se sàpiga per on passa el gasoducte i quines afetacions comporta, i va recomanar que es busquin advocats per defensar els seus interessos, però sobretot anar junts en aquest procediment.
En recents declaracions publicades, l’alcalde de Vinaròs, en Jordi Romeu, "lamentaba el hecho de que se hubieran mezclado temas que no tenían nada que ver", "me refiero al trazado de la unión de tuberías, que no tiene nada que ver Castor, ni Escal, es otra empresa". Pel que veiem l’alcalde, el molt excel·lentíssim i honorable Sr. Jordi Romeu, encara no té clar què és això del projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural i hauria de fer un "curset accelerat", per allò de saber de què està parlant i no explicar duros a quatre pessetes.
Sabem i es veu, per les declaracions que fa, que té pressa per “passar” a uns altres el problema que li ha suposat ser el defensor a ultrança d’aquest lesiu projecte per al territori, però li recomanem que demani al conseller-delegat, que no president d’ESCAL UGS, D. Recaredo del Potro Gómez, que li faça unes quantes classes teòriques per allò de que “el saber no ocupa lugar” i ha anat perdent la pràctica. Que sigui ara un altre tram, que va des de la planta terrestre per connectar amb el sud de Catalunya, no vol dir que aquestes instal·lacions del nou tram de gasoducte no s’hagin de connectar a la planta terrestre, i aquí el projecte “Castor”
d’emmagatzematge de gas torna a ser la “punta de llança” per unir aquest nou tram amb tota la resta que, ara ja sí, afecta als municipis d’Ulldecona, Sant Jordi, Sant Rafel, Traiguera, i Vinaròs; així que recomanem a l’alcalde es llegeixi bé les coses, abans de parlar tan alegrement i confondre la ciutadania.
Es un nou procediment, tot i que el t.m. de Vinaròs hi està afectat, perquè el gasoducte s’ha de connectar a les instal·lacions de terra. A diferència de l’anterior, l’empresa peticionària del nou tram no és ESCAL UGS, sinó ENAGÁS, que és qui ara l’emportarà l’altre tros del pastís amb un percentatge final sobre els beneficis, perquè a fi de comptes tot s’acaba aquí: a la perreta.
La pressió ciutadana i la unió és molt important en aquest tipus de projectes, i això la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ho sap molt bé, perquè la unió de la gent, però sobretot, dels afectats és l’única força que es pot utilitzar davant d’aquestes noves agressions al territori, i l’administració lamentablement…
només rasca quan li pica.

Terres del Sénia, febrer de 2010
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

També podeu descarregar-lo des d'aquí.

dimecres, 17 de febrer del 2010

Informació privilegiada o interès general?

Aquí teniu l'últim comunicat publicat per la Plataforma.

Descarregueu-lo des d'aquí.

dilluns, 8 de febrer del 2010

Nous comunicats de premsa

A continuació us deixem els comunicats de premsa que s'han publicat fins al moment durant el mes de febrer.

Traça Gasoducte
Fites
Àrids i extraccions del Projecte Castor

dimarts, 26 de gener del 2010

Vídeos de la Jornada contra el Castor a Vinaròs

A continuació podreu trobar la xarrada feta pels membres de la Plataforma a la Jornada contra el Castor organitzada a Vinaròs.
Gràcies al company Lluís per la seua aportació amb els vídeos.

dilluns, 11 de gener del 2010

Qui no sap no contesta

Amb l'any nou la Plataforma continua amb la seua lluita. Aquí teniu l'últim comunicat que s'ha fet públic i que tracta el tema sobre la relació directa del Projecte Castor amb d'altres d'interconnexió gasística a nivell estatal. Fet que ja va denunciar la Plataforma al seu dia, anunciant que el Castor és només la punta de l'iceberg cap al hub gasístic català.