dimarts, 1 d’octubre de 2013

Davant el cessament de l'activitat d'injecció de gas del projecte Castor d'emmagatzematge de gas pel Ministeri d'Indústria

Podeu descarregar el text des d'aquí: enllaç

La Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia al mateix temps que ahir, dia 26/09/2013, demanava la paralització inmediata dels treballs d’injecció de gas en la plataforma marina del projecte Castor, el Ministre d’Indústria, Energia i Turisme coincidia, sorprenentment, amb la nostra petició i dictava el cessament temporal dels treballs d’injecció de gas, fins que no es comprovi que realment aquesta activitat no comporta cap risc, com assegurava la mateixa empresa ESCAL UGS, que avui ja no ha volgut fer declaracions als mitjans de premsa.

Recordem que aquesta empresa repetia fa uns dies que tot estava previst i que aquí no passava res, però es veu que el Ministre d’Indústria, D. José Manuel Soria López, no ho té tan clar i ha decidit paralitzar immediatament l’activitat. Això vol dir que alguna cosa s’està fent molt malament, que l’empresa no diu la veritat i que no hi ha les garanties necessàries per assegurar que no hi ha risc.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va presentar l’any 2010 un recurs d’alçada contra la “Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a ESCAL UGS, S.L. autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo "Castor” (BOE núm. 145 de 15/06/2010)” on dèiem precisament que “El Observatorio del Ebro, considera que se debe estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas”, perquè “no se ha incorporado estudio sismológico sobre el riesgo de una falla próxima a la plataforma marina que pudiera resultar un riesgo para la seguridad”. Aleshores vam rebre “la callada por respuesta”.

En la reunió mantinguda a la seu del Ministeri d’Indústria, Turisme i Energia en data 11/06/2013, des de la Plataforma Ciutadana vam insistir en la falta de seguretat d’aquestes instal·—lacions, i vam recordar que hi havia molts aspectes que no s’havien avaluat adequadament. I una vegada més el temps ens dóna la raó.

Aquesta no és cap victòria, però sí el reconeixement de la feina, moltes vegades silenciosa, però constant i decidida, que fa una petita associació amb pocs recursos, però amb molta voluntat per exigir que les coses es facin bé i que les administracions actuïn, d’una vegada per totes, en defensa de l’interès general.

També volem donar les gràcies, especialment, a tota aquella gent que un dia, ara ja fa una bona pila d’anys, va dipositar la seva confiança en nosaltres, perquè pensava que aquest projecte era totalment inviable i innecessari per a les nostres terres; i com no, també a la gent que durant tots aquests anys ens continua animant, amb el convenciment que nosaltres ara, però els nostres fills i els fills dels nostres fills demà es mereixen alguna cosa millor que un projecte faraònic, econòmicament deficitari i potencialment contaminant.

Per això, des d’aquí continuarem exigint informació i transparència, per la qual cosa ja hem demanat al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una nova entrevista per revisar la seguretat de les instal·—lacions, i l’emissió d’un informe sismològic, acreditat per una empresa externa i independent, que verifiqui que aquests treballs d’injecció de gas no tenen cap tipus de risc per a les poblacions properes.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 
Terres del Sénia, setembre de 2013