dilluns, 13 de juny de 2016

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu considera que la petició presentada per la PCDTS contra el finançament del projecte Castor amb recursos públics, incideix en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea i l’ha admès a tràmit.

EL FINANÇAMENT DEL PROJECTE CASTOR INCIDEIX EN L’ÀMBIT D’ACTIVITATS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu considera que la petició presentada per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, incideix en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea i l’ha admès a tràmit.

Així ho ha comunicat aquesta institució a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, en relació amb una petició presentada l’any 2015 contra el finançament, amb recursos públics europeus, del projecte Castor d’emmagatzematge de gas, la qual cosa considera una bona notícia donada la transcendència mediambiental, econòmica i social d’aquest fallit projecte gasístic.

La Comissió de Peticions considera que aquesta petició i els assumptes plantejats compleixen, de conformitat amb el Reglament del Parlament Europeu, els requisits d’admissió a tràmit per tractar-se d’un assumpte que “incideix en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea”.

Per aquesta raó, es comunica també que la Comissió de Peticions ha iniciat l’examen de la sol·licitud i ha decidit demanar a la Comissió Europea que dugui a terme una investigació preliminar sobre els diferents aspectes “del problema”.

Paral·lelament hi ha una reclamació oberta davant el Banc Europeu d’Inversions, pel fet d’haver finançat amb recursos públics europeus el “fiasco del projecte Castor”, tots i els advertiments de l’associació sobre el risc que suposava finançar aquesta instal·lació, el fraccionament d’aquest projecte i la falta de rigor de l’estudi d’impacte ambiental.

En aquests moments, més que mai, demanem que es faci justícia.

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Terres del Sénia, juny de 2016