dissabte, 10 d’octubre de 2009

Anuncio BOE

A continuació l'anunci del BOE del 8 d'octubre:

Anunci de la Subdelegació del Govern a Castelló, dependència de l'àrea d'Indústria i Energia, pel qual es sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública de les instal·lacions corresponents a la 'Addenda al projecte d'instal·lacions del gasoducte d'emmagatzematge subterrani de gas natural Castor' i els les seues instal·lacacions auxiliars, a la provincia de Castelló.

També hi trobareu la llista d'afectats pel projecte.

Podeu consultar l'arxiu aquí.