dijous, 15 de novembre de 2007

Romeu, ens escolta?

Il·lm. Senyor,

Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ens tornem a dirigir a vós, atès en data 26/10/2007 va ser presentat en aquest ajuntament un escrit adreçat a la vostra atenció com alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs, en què us exposàvem la necessitat de conèixer les vostres consideracions, i l’opinió dels portaveus dels diferents grups municipals que constitueixen aquesta Corporació, pel que fa al projecte d’explotació de l’emmagatzematge subterrani de gas natural as sol·licitud d’ESCAL UGS.

En aquesta mateixa carta us subratllàvem la preocupació i inquietud d’un sector molt important de la ciutadania, per les greus conseqüències i repercusions que l’execució d’aquest projecte pensem que comportarà per als interessos generals del territori, en la qual també us posàvem de manifest la necessitat d’obrir canals de diàleg en un tema que, com ja sabeu, no tan sols afectarà el terme municipal de Vinaròs, sinó d’altres municipis limítrofs, com és el cas d’Alcanar (us adjuntem el manifest subscrit per unanimitat popular).

Per tot això, i atès que inexplicablement no hem rebut resposta a la nostra sol·licitud, us reiterem novament la sol·licitud de mantenir una reunió amb vós, els portaveus dels grups municipals d’aquest ajuntament i representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, ja que estem convençuts que en temes com aquest, que preocupen i mobilitzen la ciutadania, és essencial establir veritables ponts de diàleg, com el que sempre hi ha hagut entre la gent que vivim vora el riu Sénia.

Atentament,

EL PRESIDENT DE LA PCDTS,

Joan Ferrando Doménech