dimecres, 12 de març de 2008

Compensacions per compensar

Últimament hem estat escoltant o llegint per diferents mitjans de premsa notícies com aquesta: “Vinaròs podrá crear el polígono con compensaciones por la planta de gas. (.../...) Según dijo, el Estado central va a establecer vías de financiación de proyectos industriales para Vinaròs y comarca, en compensación por la instalación de dicha planta terrestre..." (http://www.panorama-actual.es/noticias/not247005.htm).

“El subdelegado del gobierno en Castellón Antonio Lorenzo apuntó esta posibilidad durante su visita a Vinaròs. Según dijo, el estado central va a establecer vías de financiación de proyectos industriales para Vinaròs y comarca, en compensación por la instalación de dicha planta terrestre, que ha generado una gran reacción popular en contra en la vecina población de Alcanar (http://news.vinaros.net).

Per a la gent que no som entesos en ordenació territorial ni en planejaments urbanístics, no podem deixar de sorprendre’ns i de preguntar-nos sobre el sentit d’aquestes “compensacions”. El diccionari “Pompeu Fabra” quan parla de la paraula “compensació” ens diu que és “neutralitzar l’efecte d’una cosa amb una altra que produeix un efecte en sentit contrari”. Per tant, si apliquéssem aquesta definició a la planta de gas i a la paraula “compensacions”, primerament hauríem d’entendre que es tracta de “neutralitzar” un efecte, per la qual cosa ara només ens caldria endevinar si l’efecte és positiu o negatiu.

Per començar, se’ns imposa un projecte consensuat únicament amb l’Ajuntament de Vinaròs i se’ns parla de les excel·lències d’una indústria que segons la mateixa empresa diu, com si ens fes un favor, que “emitirá el mismo CO2 que los camiones que pasan cada día por la AP-7”, la qual cosa és molt greu si tenim en compte els perjudicis que ja causa el CO2 no tan sols en l’atmosfera, sinó en la salut humana, però això a l’empresa no li importa gens i és que potser ja veu les “compensacions” que tindrà si finalment s’acaba fent aquí aquest macro-projecte.

Quan se’ns parla de “compensacions” per la planta terrestre, hi ha una cosa ben clara que ens hauríem de preguntar:

- Per què s’han de buscar compensacions de cap tipus, si aquesta indústria és tan excel·lent i meravellosa, i es veu que tothom la voldria a casa seua?

- És que l’Ajuntament de Vinaròs podrà “compensar” els perjudicis que la seua “posició favorable a aquest projecte” causarà al territori? A quant s’hauria de pagar el metre quadrat de polígon industrial per poder “compensar” tots aquests danys?

- Quins perjudicis haurem de suportar perquè ja es parle de compensacions i de pagar, amb la butxaca de tots, un senyor polígon industrial?

- Si quan tenim un accident ens cobreix una assegurança, qui ens assegurarà el risc per a la salut d’ara endavant, ho farà potser l’Ajuntament de Vinaròs?

Compensar és “neutralitzar l’efecte d’una cosa amb una altra que produeix un efecte en sentit contrari”. En aquest cas, es veu que neutralitzar l’efecte de la planta de gas es “compensarà” amb l’adquisició de sòl industrial per a l’Ajuntament de Vinaròs, una bona manera de dir les coses d’una altra manera, perquè de la manera que es diuen no és manera de dir-les, perquè no queda bé.

Ara ja ho tenim tots clar: per neutralitzar l’efecte negatiu d’una cosa haurem de buscar una “compensació” positiva com, per exemple, un polígon industrial, a veure si cola...
Grup jurídico-administratiu